C.5. Debianin osiointisovellukset

Debianin kehittäjät ovat muokanneet useita erilaisia osiointisovelluksia toimimaan erilaisien kiintolevyjen ja laitearkkitehtuurien kanssa. Tämän ohjeen kattaman arkkitehtuurin osiointisovellus tai osiointisovellukset ovat seuraavassa luettelossa:

partman

Debianin suositeltu osiointisovellus. Tämä monitoimityökalu osaa myös muuttaa osion kokoa, luoda tiedostojärjestelmiä ja liittää ne liitoskohtiin.

fdisk

Alkuperäinen Linuxin osiointityökalu, sopii asiantuntijoille.

Ole varovainen jos koneen levyllä on FreeBSD-osioita. Asennusytimet tukevat niitä, mutta fdisk saattaa nimetä (tai ei nimeä lainkaa) ne muilla laitenimillä. Katso Linux+FreeBSD HOWTO.

Jokin näistä ohjelmista käynnistetään oletusarvona kun valitaan Tee levyosiot (tai vastaavaa). Saattaa olla mahdollista käyttää jotain muuta osiointisovellusta käynnistämällä se komentoriviltä virtuaalikonsolilla kaksi, mutta tätä ei suositella.

C.5.1. SPARC ja osiointi

Varmistu käynnistyslevylle luotavan ”Sun-levynimiö”. Tämä on ainoa osiotaulu jota OpenBoot PROm ymmärtää, joten ilman Sun-levynimiötä ei kiintolevyltä pysty käynnistämään. Komennossa fdisk luodaan Sun-levynimiö näppäimellä s.

Lisäksi SPARC levyillä on varmistuttava käynnistyslevyn ensimmäisen osion alkavan sylinteriltä 0. Tästä vaatimuksesta seuraa, että ensimmäisessä osiossa on osiotaulu ja käynnistyslohko, koska ne sijaitsevat levyn kahdella ensimmäisellä sektorilla. Käynnistyslevyn ensimmäinen osio ei saa olla sivutus, koska sivutusosio ei säilytä osion muutamaa ensimmäistä sektoria. Ensimmäinen osio voi olla ext2 tai UFS, nämä jättävät osiotaulun ja käynnistyslohkon rauhaan.

Lisäksi suositellaan levyn kolmannen osion tyypiksi ”Whole disk” (type 5), ja osion kooksi koko levy (ensimmäisestä sylinteristä viimeiseen). Tämä on tapana Sun-levynimiöissä, ja pitää käynnistyslataimen SILO raiteillaan.