C.2. Hakemistopuu

Debian GNU/Linux noudattaa Filesystem Hierarchy Standard-julkaisua hakemistojen ja tiedostojen nimeämisessä. Standardi auttaa käyttäjiä ja sovelluksia tietämään tiedostojen ja hakemistojen sijainnin. Juurihakemiston nimenä on yksinkertaisesti vinoviiva /. Kaikissa Debian-järjestelmissä on juuressa nämä hakemistot:

Hakemisto Sisältö
bin Välttämättömät komennot
boot Käynnistyslataimen pysyvät tiedostot
dev Laitetiedostot
etc Konekohtaiset järjestelmän asetukset
home Käyttäjien kotihakemistot
lib Välttämättömät jaetut kirjastot ja ytimen moduulit
media Irrotettavien taltioiden liitoskohdat
mnt Liitoskohta tiedostojärjestelmien tilapäiseen liittämiseen
proc Näennäishakemisto järjestelmätiedoille (2.4 ja 2.6 ytimillä)
root Pääkäyttäjän kotihakemisto
sbin Järjestelmän välttämättömät komennot
sys Näennäishakemisto järjestelmätiedoille (2.6 ytimet)
tmp Tilapäisiä tiedostoja
usr Alempi järjestelmätaso
var Muuttuvaa tietoa
srv Järjestelmän tarjoamien palveluiden tietoja
opt Lisäsovelluspaketteja

Seuraavassa luettelossa on tärkeitä huomioita hakemistoista ja levyosioista. Huomaa levytilan käytön vaihtelevan suuresti järjestelmän kokoonpanon ja käyttötavan mukaan. Nämä ovat yleisluonteisia suosituksia ja tarkoitettu auttamaan osioinnin alkuun.