B.3. Valmiiden vastausten tiedoston tekeminen

Valmiiden vastausten tiedosto on komennon debconf-set-selections käyttämässä muodossa. Tiedoston rivi on muotoa:

<omistaja> <kysymyksen nimi> <kysymyksen tyyppi> <arvo>

Valmiiden vastausten tiedostoa kirjoitettaessa olisi pidettävä mielessä muutamia sääntöjä.

Valmiiden vastausten tiedosto on helpointa tehdä esimerkkitiedostosta Kohta B.4, ”Valmiiden vastausten tiedoston sisältö (julkaisulle lenny)” ja muokata sitä sopivaksi.

Toinen tapa on tehdä asennus tavalliseen tapaan ja sitten, uudelleenkäynnistyksen jälkeen, paketin debconf-utils komennolla debconf-get-selections vedostaa sekä debconf-tietokanta että asentimen debconf-tietokanta yhteen tiedostoon:

$ debconf-get-selections --installer > tiedosto
$ debconf-get-selections >> tiedosto

Tällä tavalla tehdyssä tiedostossa on kuitenkin muutamia kohtia joihin ei pitäisi antaa valmista vastausta, joten esimerkkitiedoston käyttö pohjana on parempi useimmille käyttäjille.

Huomaa

Tämä vedostamistapa toimii, koska asennuksen lopuksi asentimen cdebconf-tietokanta tallennetaan asennettuun järjestelmään tiedostoon /var/log/installer/cdebconf. Koska tietokanta saattaa sisältää salassapidettävää tietoa, on tiedoston lukuoikeus oletusarvona vain pääkäyttäjällä.

Hakemisto /var/log/installer ja kaikki sen tiedostot poistetaan järjestelmästä jos paketti installation-report poistetaan valitsimella purge.

Valmiiden vastausten mahdollisia arvoja näkee komennolla nano tutkimalla tiedostoa /var/lib/cdebconf asennuksen aikana. Tiedostosta templates.dat näkee tyhjät mallineet ja tiedostosta questions.dat tämänhetkiset arvot ja muuttujille sijoitetut arvot.

Valmiiden vastausten tiedoston kelvollisuuden voi tarkistaa ennen asennusta komennolla debconf-set-selections -c preseed.cfg.