4.3. Vytvoření IPL pásky

Pokud nemůžete zavést systém (IPL) z CD-ROM a nepoužíváte VM, musíte nejprve vytvořit IPL pásku. To je popsáno v červené knize Linux for IBM eServer zSeries and S/390: Distributions v sekci 3.4.3. Na pásku musíte zapsat následující soubory (v tomto pořadí): kernel.debian, parmfile.debian a initrd.debian. Soubory si můžete stáhnout z podadresáře tape, viz 4.2.1 – „Kde se nalézají instalační obrazy?“.