2.1. Υποστηριζόμενο Υλικό

To Debian δεν βάζει κάποιες απαιτήσεις υλικού πέρα από αυτές που έχουν ο πυρήνας του Linux και τα εργαλεία του GNU. Κατά συνέπεια οποιαδήποτε αρχιτεκτονική ή πλατφόρμα στην οποία έχουν υλοποιηθεί ο πυρήνας του Linux, η libc, ο gcc κλπ. και για την οποία υπάρχει μια υλοποίηση του Debian μπορεί να τρέξει το Debian. Παρακαλούμε, δείτε τις σελίδες των υλοποιήσεων (Ports) στο http://www.debian.org/ports/s390/ για περισσότερες λεπτομέρειες για συστήματα της αρχιτεκτονικής S/390 που έχουν δοκιμαστεί με το Debian.

Δεν γίνεται μια προσπάθεια να περιγραφούν όλες διαφορετικές διαμορφώσεις υλικού που υποστηρίζονται για την αρχιτεκτονική S/390, αντίθετα η ενότητα αυτή περιέχει γενικές πληροφορίες και δείκτες σε μέρη όπου μπορεί να βρει κανείς επιπρόσθετες πληροφορίες.

2.1.1. Υποστηριζόμενες Αρχιτεκτονικές

Το Debian 5.0 υποστηρίζει ένδεκα κύριες αρχιτεκτονικές και αρκετές παραλλαγές κάθε αρχιτεκτονικής γνωστές και σαν “γεύσεις”.

Αρχιτεκτονική Debian Designation Υποαρχιτεκτονική Γεύση
Βασισμένη σε Intel x86 i386    
AMD64 & Intel EM64T amd64    
DEC Alpha alpha    
ARM arm Netwinder και CATS netwinder
armel Versatile versatile
arm και armel Intel IOP32x iop32x
Intel IXP4xx ixp4xx
Marvell Orion orion5x
HP PA-RISC hppa PA-RISC 1.1 32
PA-RISC 2.0 64
Intel IA-64 ia64    
MIPS (big endian) mips SGI IP22 (Indy/Indigo 2) r4k-ip22
SGI IP32 (O2) r5k-ip32
MIPS Malta (32 bit) 4kc-malta
MIPS Malta (64 bit) 5kc-malta
Broadcom BCM91250A (SWARM) sb1-bcm91250a
Broadcom BCM91480B (BigSur) sb1a-bcm91480b
MIPS (little endian) mipsel Cobalt cobalt
MIPS Malta (32 bit) 4kc-malta
MIPS Malta (64 bit) 5kc-malta
Broadcom BCM91250A (SWARM) sb1-bcm91250a
Broadcom BCM91480B (BigSur) sb1a-bcm91480b
IBM/Motorola PowerPC powerpc PowerMac pmac
PReP prep
Sun SPARC sparc sun4u sparc64
sun4v
IBM S/390 s390 IPL από VM-reader και DASD generic
IPL από ταινία ταινία

To κείμενο αυτό καλύπτει την εγκατάσταση για την αρχιτεκτονική S/390. Αν ψάχνετε για πληροφορίες σε οποιαδήποτε από τις άλλες υποστηριζόμενες από το Debian αρχιτεκτονικές κοιτάξτε στις σελίδες Debian-Ports.

2.1.2. Μηχανήματα τύπου S/390 και zSeries

Ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με τα υποστηριζόμενα συστήματα S/390 και zSeries μπορούν να βρεθούν στο Redbook της IBM Linux for IBM eServer zSeries and S/390: Distributionsστο κεφάλαιο 2.1 ή στο zSeries page at the developerWorks. Σε συντομία, συστήματα G5, Multiprise 3000, G6 και όλα τα zSeries υποστηρίζονται πλήρως; μηχανήματα Multiprise 2000, G3 και G4 υποστηρίζονται με προσομοίωση κινητού σημείου ΙΕΕΕ και συνεπώς με μειωμένες απόδοση.

2.1.3. Πολλαπλοί Επεξεργαστές

Υποστήριξη πολλαπλών επεξεργαστών — γνωστή και σαν “συμμετρική πολυ-επεξεργασία” ή SMP — είναι διαθέσιμη για την αρχιτεκτονική αυτή. Ο συνηθισμένος πυρήνας του Debian 5.0 έχει χτιστεί με υποστήριξη SMP. Ο πυρήνας αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και σε μη-πολυεπεξεργαστικά συστήματα, αλλά αυτό έχει μια μικρή επιβάρυνση που θα προκαλέσει μια μικρή μείωση της απόδοσης. Για ένα συνηθισμένο σύστημα όμως κάτι τέτοιο δύσκολα θα το προσέξετε.

Για να βελτιστοποιήσετε τον πυρήνα για συστήματα με ένα επεξεργαστή, θα πρέπει να αντικαταστήσετε τον προκαθορισμένο πυρήνα του Debian. Μπορείτε να βρείτε μια συζήτηση του πώς να το κάνετε αυτό στο Τμήμα 8.6, “Χτίσιμο ενός καινούριου πυρήνα”. Προς το παρόν (με την έκδοση του πυρήνα 2.6.26) ο τρόπος για να απενεργοποιήσετε την συμμετρική πολυεπεξεργασία (SMP) είναι αποεπιλέγοντας την“Symmetric multi-processing support” στην ενότητα “Processor type and features” των ρυθμίσεων του πυρήνα.

2.1.4. Υλικό Δικτυακής Σύνδεσης

Σχεδόν όλoι οι τύποι καρτών δικτύου (NIC) που υποστηρίζονται από τον πυρήνα του Linux πρέπει επίσης να υποστηρίζονται από το σύστημα εγκατάστασης. Οι οδηγοί από αρθρώματα (modules) συνήθως πρέπει να φορτώνονται αυτόματα.

H λίστα των υποστηριζόμενων συσκευών δικτύου είναι:

  • Σύνδεση Channel to Channel (CTC) και ESCON (πραγματική ή εξομοιωμένη)

  • OSA-2 Token Ring/Ethernet και OSA-Express Fast Ethernet (όχι-QDIO)

  • OSA-Express σε κατάσταση QDIO, HiperSockets και Guest-LAN

2.1.5. Περιφερειακά και άλλο Υλικό

Εγκατάσταση πακέτων από XPRAM και ταινίες δεν υποστηρίζονται από αυτό το σύστημα. Όλα τα πακέτα που θέλετε να εγκαταστήσετε θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε DASD ή από το δίκτυο με χρήση NFS, HTTP ή FTP.