Κεφάλαιο 2. Απαιτήσεις Συστήματος

Πίνακας Περιεχομένων

2.1. Υποστηριζόμενο Υλικό
2.1.1. Υποστηριζόμενες Αρχιτεκτονικές
2.1.2. Μηχανήματα τύπου S/390 και zSeries
2.1.3. Πολλαπλοί Επεξεργαστές
2.1.4. Υλικό Δικτυακής Σύνδεσης
2.1.5. Περιφερειακά και άλλο Υλικό
2.2. Μέσα Εγκατάστασης
2.2.1. CD-ROM/DVD-ROM
2.2.2. Σκληρός Δίσκος
2.2.3. Δίκτυο
2.2.4. Σύστημα Un*x ή GNU
2.2.5. Υποστηριζόμενα συστήματα Αποθήκευσης
2.3. Απαιτήσεις Μνήμης και χώρου Δίσκου

Η ενότητα αυτή περιέχει πληροφορίες σχετικά με το υλικό που χρειάζεστε για να ξεκινήσετε με το Debian. Θα βρείτε επίσης συνδέσμους σε παραπέρα πληροφορίες για το υλικό που υποστηρίζεται από το GNU και το Linux.