D.1. Zařízení v Linuxu

V Linuxu existuje v adresáři /dev spousta speciálních souborů nazývaných soubory zařízení. V unixovém světě se k hardwaru přistupuje právě přes tyto soubory, které se ovšem chovají jinak, než obyčejné soubory. Soubor zařízení je vlastně abstraktní rozhraní k systémovému ovladači, který komunikuje přímo s hardwarem. Nejběžnějšími typy souborů zařízení jsou bloková a znaková zařízení, méně rozšířené jsou pak pojmenované roury. V následujícím výpisu je uvedeno několik nejdůležitějších souborů.

fd0 první disketová mechanika
fd1 druhá disketová mechanika

hda pevný disk IDE / CD-ROM na prvním IDE řadiči (Master)
hdb pevný disk IDE / CD-ROM na prvním IDE řadiči (Slave)
hdc pevný disk IDE / CD-ROM na druhém IDE řadiči (Master)
hdd pevný disk IDE / CD-ROM na druhém IDE řadiči (Slave)
hde pevný disk IDE / CD-ROM na přídavném IDE řadiči (Slave)
hdf pevný disk IDE / CD-ROM na přídavném IDE řadiči (Slave)
hda1 první oblast na prvním pevném IDE disku
hdd15 patnáctá oblast na čtvrtém pevném IDE disku

sda pevný disk SCSI s nejnižším SCSI ID (tj. 0)
sdb pevný disk SCSI s nejbližším vyšším SCSI ID (tj. 1)
sdc pevný disk SCSI s nejbližším vyšším SCSI ID (tj. 2)
sda1 první oblast na prvním pevném SCSI disku
sdd10 desátá oblast na čtvrtém pevném SCSI disku

sr0 nebo scd0 SCSI CD-ROM s nejnižším SCSI ID
sr1 nebo scd1 SCSI CD-ROM s nejbližším vyšším SCSI ID

ttyS0 sériový port 0, pod MS-DOSem COM1
ttyS1 sériový port 1, pod MS-DOSem COM2
lp0 první paralelní port
lp1 druhý paralelní port
psaux rozhraní myši na portu PS/2
gpmdata pseudozařízení - jenom opakuje data získaná z GPM (ovladač myši)

cdrom symbolický odkaz na CD-ROM mechaniku
mouse symbolický odkaz na rozhraní myši

null cokoliv pošlete na toto zařízení, zmizí beze stopy
zero z tohoto zařízení můžete až do nekonečna číst nuly