8.3. Giới thiệu về Debian

Debian khác một ít với những bản phát hành khác. Thậm chí nếu bạn quen với Linux trong bản phát hành khác, có một số điều cần biết về Debian để giúp đỡ bạn bảo quản một hệ thống tốt đẹp. Chương này chứa thông tin để giúp đỡ bạn bắt đầu dùng Debian; nó không phải là trợ lý hướng dẫn về cách sử dụng Debian, chỉ là tóm tắt rất vắn cho người quá bận thôi.

8.3.1. Hệ thống quản lý gói Debian

Khái niệm quan trọng nhất cần hiểu được là hệ thống gói Debian. Về cơ bản thì nhiều phần lớn của hệ thống của bạn được điều khiển bởi hệ thống quản lý gói này. Những phần này gồm:

  • /usr (trừ /usr/local)

  • /var (bạn có thể làm /var/local và hoạt động trong đó một cách an toàn)

  • /bin

  • /sbin

  • /lib

Lấy thí dụ, bạn có thể thay thế /usr/bin/perl được, nhưng mà nếu bạn nâng cấp gói perl, tập tin bạn đã chèn sẽ bị thay thế. Nhà chuyên môn có thể tránh sự khó này bằng cách đặt gói riêng đã “giữ lại” trong chương trình aptitude.

Một của những phương pháp cài đặt tốt nhất là « apt ». Bạn có thể sử dụng phiên bản kiểu dòng lệnh apt-get hoặc phiên bản nhập chữ toàn màn hình aptitude. Hãy ghi chú rằng apt sẽ cũng cho phép bạn hợp nhất phân loại Chính (main), Đóng góp (contrib.) và Khác tự do (non-free) để cho bạn truy cập gói bị hạn chế khi xuất, cũng như phiên bản chuẩn.

8.3.2. Quản lý phiên bản ứng dụng

Phiên bản ứng dụng khác nhau được quản lý bởi « update-alternatives ». Nếu bạn có bảo tồn đồng thời nhiều phiên bản khác nhau của cùng một ứng dụng, xem trang hướng dẫn cho chương trình này, bằng lệnh: « man update-alternatives ».

8.3.3. Quản lý công việc định kỳ

Công việc nào nằm trong phạm vị hoạt động của quản trị hệ thống nên được ghi vào thư mục /etc, vì chúng là tập tin cấu hình. Nếu bạn tạo công việc định kỳ (cron) với quyền người chủ (root) cần chạy hàng ngày (daily), hàng tuần (weekly) hay hàng tháng (monthly), hãy chèn chúng vào /etc/cron.{daily,weekly,monthly}. Những công việc này được gọi từ /etc/crontab: chúng sẽ chạy theo thứ tự abc, mà sắp xếp chúng.

Mặt khác, nếu bạn tạo một công việc định kỳ (cron job):

  • cần chạy với tư cách người dùng đặc biệt, hay

  • cần chạy vào lúc đặc biệt hoặc với tần số đặc biệt,

bạn vẫn có khả năng sử dụng hoặc /etc/crontab, hoặc còn tốt hơn, /etc/cron.d/cái_nào. Những tập tin riêng này cũng có một trường thêm cho phép bạn qui định tài khoản người dùng dưới đó công việc định kỳ sẽ chạy.

Trong mỗi trường hợp, bạn chỉ hiệu chỉnh những tập tin đó, rồi chương trình cron sẽ nhận biết chúng một cách tự động. Không cần chạy lệnh đặc biệt nào. Để tìm thông tin thêm, xem hai trang hướng dẫn cron(8) và crontab(5), và tập tin Đọc Đi /usr/share/doc/cron/README.Debian.