7.3. Sisäänkirjautuminen

Kun järjestelmä on käynnistynyt, näytetään sisäänkirjautumisen kehote. Käytä sisäänkirjautumisessa asennuksen aikana valitsemaasi henkilökohtaista tunnusta ja salasanaa. Järjestelmä on nyt käyttövalmis.

Uusi käyttäjä halunnee tutustua järjestelmään jo asennettuun ohjeistoon aloitellessaan järjestelmän käyttöä. Tällä hetkellä ohjeistoja on useita, erilaisia ohjeistoja yhdistävä työ etenee. Tässä muutamia aloituskohtia.

Asentamiesi sovellusten mukana tulleet ohjeet löytyvät hakemistosta /usr/share/doc/, sovelluksen mukaan nimetystä alihakemistosta (tai tarkemmin sanottuna sovellusta vastaavan Debian-paketin mukaan nimetystä). Laajemmat ohjeet ovat kuitenkin usein pakattuna erillisiin ohjepaketteihin, joita oletusarvoisesti ei yleensä asenneta. Esimerkiksi pakettienhallintatyökalun apt ohjeet löytyvät paketeista apt-doc tai apt-howto.

Lisäksi hakemistopuussa /usr/share/doc/ on muutamia erikoishakemistoja. Linux HOWTO:t on asennettu (pakattuina) .gz-tiedostoina hakemistoon /usr/share/doc/HOWTO/en-txt/. Kun komento dhelp on asennettu voidaan www-selaimella lukea ohjeiden hakemisto tiedostosta /usr/share/doc/HTML/index.html.

Helppo tapa näiden ohjeiden lukemiseen tekstiselaimella on seuraavat komennot:

$ cd /usr/share/doc/
$ w3m .

Piste komennon w3m jäljessä tarkoittaa nykyhakemiston sisällön näyttämistä.

Jos graafinen työpöytäympäristö on asennettuna, voidaan myös sen selainta käyttää. Käynnistä selain Sovellusvalikosta ja kirjoita /usr/share/doc/ osoitekenttään.

Toinen tapa on katsoa komennoilla info komento tai man komento useimpien komentotulkin kehotteessa käytettävien komentojen ohje. Komento help näyttää ohjeita komentotulkin sisäänrakennetuista komennoista. Lisäksi kirjoittamalla komento ja --help saadaan tavallisesti lyhyt yhteenveto komennon käytöstä. Jos komento vierittää tulosteet ruudun yläreunasta näkymättömiin, kirjoita | more komennon jälkeen samalle riville seisauttamaan tulostusta. Luettelon kaikista tietyllä kirjaimella alkavista komennoista saa kirjoittamalla kirjaimen ja kaksi sarkainta.