5.3. Asennusprosessin vianetsintä

5.3.1. CD-levyjen luotettavuus

Joskus asennin ei käynnisty CD-levyltä. Erityisesti näin voi käydä vanhoilla CD-asemilla. Myöskin voi sattua, että vaikka asennin on käynnistynyt CD-levyltä, se ei tunnista levyä tai asennuksen aikana tulee lukuvirheitä.

Näihin pulmiin on monia mahdollisia syitä. Tässä luetellaan vain joitakin yleisiä tapauksia ja yleisiä toimintaohjeita. Lopusta saat huolehtia itse.

Ensiksi kannattaa kokeilla kahta hyvin yksinkertaista juttua.

 • Jos CD-levy ei käynnisty, tarkista että se asetettiin asemaan oikein ja ettei se ole likainen.

 • Mikäli asennin ei tunnista CD-levyä, yritä käynnistää uudelleen valikosta Detect and mount CD-ROM. Jotkin DMA:han liittyvät jutut vanhoissa CD-asemissa ratkeavat tunnetusti tällä tavalla.

Jos tämä ei toimi, kokeile seuraavien alilukujen ehdotuksia. Useimmat, mutta eivät kaikki, ehdotukset pätevät sekä CD- että DVD-levyille, mutta käytämme yksinkertaisuuden vuoksi termiä CD.

Jos asennus ei onnistu CD-levyltä, kokeile muita saatavilla olevia asennustapoja.

5.3.1.1. Yleisiä pulmia

 • Eräät vanhat CD-asemat eivät tue uusilla kirjoittavilla CD-asemilla suurilla nopeuksilla kirjoitettujen levyjen lukemista.

 • Vaikka tietokone käynnistyisikin CD-levyltä ongelmitta, ei se välttämättä tarkoita Linuxin tukevan kyseistä CD-asemaa (tai täsmällisemmin ohjainta, johon CD-asema on kytketty).

 • Jotkut vanhat CD-asemat eivät toimi oikein jos ”direct memory access” (DMA) on käytössä.

5.3.1.2. Miten pulmia tutkitaan ja ehkä selvitetään

Jos CD-levy ei käynnisty, kokeile alla lueteltuja ehdotuksia.

 • Tarkista että BIOS oikeasti tukee CD-levyltä käynnistämistä (vanhat koneet luultavasti eivät tue) ja että CD-asema tukee käytettyä taltiota.

 • Jos noudit ISO-otoksen, tarkista otoksen md5sum-tarkistussumman vastaavan otoksen summaa tiedostossa MD5SUMS. Tiedoston pitäisi olla samassa paikassa kuin noudettu otos.

  $ md5sum debian-testing-i386-netinst.iso
  a20391b12f7ff22ef705cee4059c6b92 debian-testing-i386-netinst.iso
  

  Seuraavaksi kannattaa tarkistaa, että myöskin poltetun CD-levyn md5sum täsmää. Seuraavan komennon pitäisi toimia. Se käyttää otoksen kokoa lukeakseen oikean määrän tavuja levyltä.

  $ dd if=/dev/cdrom | \
  
  > head -c `stat --format=%s debian-testing-i386-netinst.iso` | \
  
  > md5sum
  a20391b12f7ff22ef705cee4059c6b92 -
  262668+0 records in
  262668+0 records out
  134486016 bytes (134 MB) copied, 97.474 seconds, 1.4 MB/s
  

Jos järjestelmä ei havaitse CD-levyä, kun asennin on käynnistynyt onnistuneesti, auttaa joskus kun vaan koitetaan uudestaan. Jos CD-asemia on useita, yritä vaihtaa levy toiseen asemaan. Jos se ei toimi, tai jos levy tunnistetaan mutta tulee lukuvirheitä, yritä alla lueteltuja ehdotuksia. Tähän tarvitaan perustiedot Linuxista. Komentojen antamiseksi on ensin vaihdettava toiseen virtuaalikonsoliin (VT2) ja käynnistettävä siihen komentotulkki.

 • Vaihtamalla konsoliin VT4 tai lukemalla tiedostoa /var/log/syslog (käytä komentoa nano teksturina) näkee tarkat virheilmoitukset. Tämän jälkeen katso myös komennon dmesg tuloste.

 • Tarkista komennon dmesg tulosteesta tunnistuiko CD-asema. Pitäisi näkyä jotain seuraavan kaltaista (rivit eivät välttämättä ole suoraan peräkkäin):

  Probing IDE interface ide1...
  hdc: TOSHIBA DVD-ROM SD-R6112, ATAPI CD/DVD-ROM drive
  ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
  hdc: ATAPI 24X DVD-ROM DVD-R CD-R/RW drive, 2048kB Cache, UDMA(33)
  Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
  

  Jos tuollaista ei näy, on todennäköistä ettei linux tunnistanut ohjainta jossa CD-asema on kiinni, tai sitä ei ehkä tueta lainkaan. Jos tiedät mikä ajuri ohjeimelle tarvitaan, voit kokeilla sen lataamista itse komennolla modprobe.

 • Tarkista, että CD-asemalle on laitetiedosto hakemistossa /dev/. Alla olevassa esimerkissä se olisi tiedosto /dev/hdc. Pitäisi olla myös /dev/cdrom.

 • Tarkista komennolla mount onko CD-levy jo liitetty; jos ei ole, kokeile sen liittämistä itse:

  $ mount /dev/hdc /cdrom
  

  Tarkista tuleeko komennon jälkeen virheilmoituksia.

 • Tarkista onko DMA päällä:

  $ cd /proc/ide/hdc
  $ grep dma settings
  using_dma   1    0    1    rw
  

  1” ensimmäisessä sarakkeessa using_dma:n jälkeen tarkoittaa sen olevan päällä. Jos se on, kokeile sen ottamista pois käytöstä:

  $ echo -n "using_dma:0" 
  >settings
  

  Varmistu, että ollaan CD-asemaa vastaavan laitteen hakemistossa.

 • Jos asennuksen aikana ilmenee pulmia, yritä tarkistaa onko CD-levy kunnollinen lähellä asentimen päävalikon alariviä olevalla toiminnolla. Tätä toimintoa voidaan käyttää myös yleistestinä, jolla nähdään saadaanko levy luettua luotettavasti.

5.3.2. Levykkeen luotettavuus

Levykkeeltä Debianin asentavilla näyttäisi suurin ongelma olevan levykkeiden luotettavuus.

Käynnistyslevykkeen kanssa on eniten vaikeuksia, koska laitteisto lukee sitä suoraan ennen kuin Linux käynnistyy. Usein laitteisto ei lue yhtä luotettavasti kuin Linuxin levykeajuri, ja saattaa yksinkertaisesti lopettaa antamatta virheilmoitusta jos tulee lukuvirheitä. Myöskin ajurilevykkeiden kanssa voi tulla vikoja, joista useimmat ilmenevät syöttöä ja tulostusta koskevien virheilmoitusten tulvana.

Jos asennus jumittuu jonkin tietyn levykkeen kohdalla, kannattaa ensimmäiseksi yrittää sen kirjoittamista toiselle levykkeelle, tämä ehkä poistaa vian. Vanhan levykkeen alustus uudelleen ei ehkä riitä, vaikka levykeen alustus ja kirjoitus näyttäisi sujuvan virheittä. Joskus kannattaa levyke kirjoittaa toisella koneella.

Eräs käyttäjä ilmoittaa, että hänen piti kirjoittaa otos levykkeelle kolme kertaa ennen kuin yksi levyke vihdoin toimi.

Tavallisesti ei tarvitse noutaa levykeotoksia uudelleen, mutta jos pulmia ilmenee on aina hyödyllistä tarkistaa, että levykkeet noudettiin oikein tarkistamalla niiden md5sum-tarkistussummat.

Toiset käyttäjät ovat ilmoittaneet, että vain käynnistämällä muutaman kerran sama levyke asemassa saattaa käynnistys vihdoin onnistua. Kaikki tämä johtuu viallisista laitteista tai laiteohjelmiston levykeajureista.

5.3.3. Käynnistysasetukset

Jos ilmenee pulmia ja ydin jumittuu käynnistyksen aikana, ei tunnista oheislaitteita joita koneessa oikeasti on, tai asemia ei tunnisteta kunnolla, on ensiksi tarkistettava käynnistysparametrit, kuten kerrotaan kohdassa Kohta 5.2, ”Käynnistysparametrit”.

Usein pulmat katoavat poistamalla lisälaitekortit ja oheislaitteet, ja yrittämällä käynnistystä uudelleen.

Jos koneessa on asennettuna paljon muistia, enemmän kuin 512 Mt, ja asennin jumittuu ydintä käynnistettäessä, voi olla tarpeen antaa käynnistysparametri rajoittamaan ytimen näkemän muistin määrää, kuten mem=512m.

5.3.4. Ytimen käynnistysviestien tulkinta

Käynnistyksen aikana saattaa näkyä useita tämän tapaisia viestejä: can't find jotain , tai jotain not present, can't initialize jotain , tai jopa this driver release depends on jotain . Useimmat näistä viesteistä ovat harmittomia. Niitä näkyy, koska asennusydin on tehty toimimaan useiden erilaisten oheislaitteiden kanssa. Tietenkään missään tietokoneessa ei ole kaikkia mahdollisia oheislaitteita, joten ydin saattaa näyttää muutamia valituksia oheislaitteista joita koneessa ei ole. Järjestelmä saattaa myös seisahtua hetkeksi. Näin tapahtuu kun odotetaan jonkin laitteen vastausta, eikä sitä laitetta ole tietokoneessa. Jos järjestelmän käynnistäminen kestää sietämättömän kauan, voit myöhemmin tehdä muokatun ytimen (katso Kohta 8.6, ”Uuden ytimen kääntäminen”).

5.3.5. Asennuspulmista ilmoittaminen

Jos asennusta ei saa tehtyä loppuun vaikka käynnistysvaihe toimi, saattaa valikon toiminto Save debug logs olla hyödyllinen. Sillä voidaan järjestelmän virhelokit ja asentimen asetustiedostot tallentaa levykkelle, tai noutaa ne webbiselaimella. Tämä tieto saattaa auttaa vikojen jäljittämisessä ja korjaamisessa. Jos lähetät vikailmoitukset, halunnet liittää nämä tiedot vikailmoitukseen.

Muut asiaankuuluvat asennusviestit löytyvät asennuksen aikana hakemistosta /var/log/, ja hakemistosta /var/log/installer/ kun tietokone on käynnistynyt asennettuun järjestelmään.

5.3.6. Asennusraporttien lähettäminen

Jos pulmia on vieläkin, ole hyvä ja lähetä asennusraportti. Olisi hyvä lähettää asennusraportti myös onnistuneesta asennuksesta, jotta saamme mahdollisimman paljon tietoa mahdollisimman monista laitteistokokoonpanoista.

Huomaa, että asennusraporttisi julkaistaan Debianin vianjäljitysjärjestelmässä (BTS) ja lähetetään edelleen julkiselle sähköpostilistalle. Varmistu, että käytät sähköpostiosoitetta jonka julkistamista et pane pahaksesi.

Jos käytössä on toimiva Debian-järjestelmä, on helpoin tapa asennusraportin lähettämiseen pakettien installation-report ja reportbug asentaminen (aptitude install installation-report reportbug), tee reportbugin asetukset kuten neuvotaan kohdassa Kohta 8.5.2, ”Sähköpostien lähetys ulkomaailmaan”. Tämän jälkeen kirjoitetaan komento reportbug installation-reports.

Alternatively you can use this template when filling out installation reports, and file the report as a bug report against the installation-reports pseudo package, by sending it to .

Package: installation-reports

Boot method: <How did you boot the installer? CD? floppy? network?>
Image version: <Full URL to image you downloaded is best>
Date: <Date and time of the install>

Machine: <Description of machine (eg, IBM Thinkpad R32)>
Processor:
Memory:
Partitions: <df -Tl will do; the raw partition table is preferred>

Output of lspci -knn (or lspci -nn):

Base System Installation Checklist:
[O] = OK, [E] = Error (please elaborate below), [ ] = didn't try it

Initial boot:      [ ]
Detect network card:  [ ]
Configure network:   [ ]
Detect CD:       [ ]
Load installer modules: [ ]
Detect hard drives:   [ ]
Partition hard drives: [ ]
Install base system:  [ ]
Clock/timezone setup:  [ ]
User/password setup:  [ ]
Install tasks:     [ ]
Install boot loader:  [ ]
Overall install:    [ ]

Comments/Problems:

<Description of the install, in prose, and any thoughts, comments
   and ideas you had during the initial install.>

In the bug report, describe what the problem is, including the last visible kernel messages in the event of a kernel hang. Describe the steps that you did which brought the system into the problem state.