5.1. Zavedení instalátoru na PowerPC

Varování

Máte-li na svém počítači jiné operační systémy, které chcete zachovat (tzv. duální zavádění), měli byste se před zavedením instalačního systému ujistit, že jsou tyto operační systémy skutečně vypnuté a ne jen uspané. Instalace nového operačního systému může narušit stav uspaného operačního systému (což může po jeho probuzení vést k nestabilitě systému nebo i ztrátě dat).

Poznámka

Informace o zavedení grafického instalátoru naleznete v kapitole D.5 – „Grafický instalátor“.

5.1.1. Zavedení z CD-ROM

Pro většinu lidí bude nejjednodušší použít sadu debianích CD. Pokud tuto sadu máte a váš počítač podporuje zavádění z CD, vložte CD do mechaniky, restartujte počítač a přejděte k další kapitole.

Některé CD mechaniky mohou vyžadovat použití speciálních ovladačů a tím pádem nemusí být dostupné v prvních fázích instalace. Pokud na vašem hardwaru nefunguje standardní cesta zavádění z CD, přečtěte si pasáž o alternativních jádrech a o jiných instalačních metodách.

I když není možné zavést systém přímo z CD-ROM, můžete z CD-ROM instalovat základní systém a balíčky. Jednoduše zaveďte systém pomocí jiného instalačního média (třeba z disket). Když dojde na instalaci základního systému a dalších balíků, zadejte, že budete instalovat z CD-ROM mechaniky.

Pokud máte problémy se zaváděním, prostudujte si 5.4 – „Problémy s instalačním systémem“.

Momentálně jediné podarchitektury PowerPC podporující zavádění z CD-ROM jsou PReP (ne všechny) a New World PowerMacy. Abyste na počítačích PowerMac zavedli systém z CD, stiskněte během zavádění klávesu c nebo kombinaci kláves Command, Option, Shift a Delete.

OldWorld PowerMacy neumí zavést CD s Debianem, protože zavádění nechávají na ovladači MacOS ROM, který musí být přítomen na CD. Protože neexistuje svobodná verze tohoto ovladače, musíte ke spuštění instalace použít disketovou mechaniku (tu mají všechny OldWorld systémy) a teprve pak využít CD.

I v případě, že váš systém neumožňuje zavedení přímo z CD-ROM, můžete stále použít CD-ROM k instalaci. Na NewWorldech také můžete použít OpenFirmware a zavést z CD-ROM ručně. Pokračujte stejně jako při zavedení z pevného disku (5.1.2.2 – „Zavedení NewWorld Maců z OpenFirmware“), pouze v promptu OpenFirmwaru použijte cestu k yabootu na CD.

0 > boot cd:,\install\yaboot

5.1.2. Zavedení z pevného disku

Zavedení ze stávajícího operačního systému je často pohodlná a pro některé systémy jediná podporovaná možnost instalace.

Abyste mohli zavést systém z pevného disku, musíte již mít přichystané soubory podle 4.4 – „Příprava souborů pro zavedení z pevného disku“.

5.1.2.1. Zavedení OldWorld PowerMaců z MacOS

Pokud jste nastavili program BootX (4.4.1 – „Zavedení instalátoru z disku na OldWorld Macích“), můžete ho použít k zavedení instalačního systému. Dvakrát klikněte na ikonu BootX, kliknete na tlačítko Options, vyberte položku Use Specified RAM Disk a vyberte soubor ramdisk.image.gz. Podle vašeho počítače budete možná muset zatrhnout volbu No Video Driver. Kliknutím na tlačítko Linux vypnete MacOS a spustíte instalaci.

5.1.2.2. Zavedení NewWorld Maců z OpenFirmware

Předpokládáme, že již máte soubory vmlinux, initrd.gz, yaboot a yaboot.conf v kořenovém adresáři své HFS oblasti (viz 4.4.2 – „Zavedení instalátoru z disku na NewWorld Macích“). Restartujte počítač do OpenFirmwaru (viz 3.6.1 – „Vyvolání OpenFirmwaru“) a do promptu napište:

0 > boot hd:x,yaboot

kde x nahraďte číslem HFS oblasti, která obsahuje soubory jádra a yabootu. Na některých počítačích musíte místo hd: zadat ide0:. Po stisku klávesy Enter uvidíte prompt yabootu

boot:

Do promptu napište install nebo install video=ofonly a stiskněte Enter — po chvíli by se měl spustit instalační program Debianu. Parametr video=ofonly byste měli vyzkoušet v případě, že standardní install nefunguje.

5.1.3. Zavedení z TFTP

Zavedení se sítě vyžaduje síťové připojení, funkční TFTP server a DHCP, RARP nebo BOOTP server.

Nastavení zavádení ze sítě je popsáno v 4.5 – „Příprava souborů pro zavedení ze sítě pomocí TFTP“.

V současnosti podporují zavádění ze sítě počítače PReP a New World PowerMacy.

Na strojích s OpenFirmwarem, např. NewWorld Power Macích, vstupte do „boot monitoru“ (viz 3.6.1 – „Vyvolání OpenFirmwaru“) a zadejte příkaz

0 > boot enet:0

Pokud to nebude fungovat, můžete zkusit přidat jméno souboru:

0 > boot enet:0,yaboot

Stanice PReP a CHRP mohou adresovat síť odlišně. Na PReP zkuste příkaz

boot net:ip_adresa_serveru,soubor,ip_adresa_klienta

Na některých systémech PReP (např. Motorola PowerStack) vypíše příkaz help boot syntaxi a popis dostupných příkazů a parametrů.

5.1.4. Zavedení z disket

Zavádění z disket je na architektuře PowerPC podporováno, ale obvykle pouze pro OldWorld systémy, protože NewWorld systémy nebývají vybaveny disketovými mechanikami a zavádění z externích USB mechanik zatím není podporováno.

Předpokládáme, že jste si již potřebné obrazy stáhli a podle 4.3 – „Zápis obrazů disků na diskety“ vytvořili příslušné diskety.

Abyste mohli z diskety boot-floppy-hfs.img zavést systém, vložte ji do mechaniky po vypnutí systému, ale před stiskem zapínacího tlačítka.

Poznámka

Pokud nejste obeznámeni se zvláštnostmi Macintoshů: Disketa vložená před zapnutím počítače má nejvyšší prioritu při zavádění systému. Pokud na disketě není zaveditelný systém, disketa bude vysunuta a počítač zkusí zavést systém z pevného disku.

Po zavedení je požadována disketa root.bin. Vložte ji do mechaniky a zmáčkněte Enter. Kořenový svazek se nahraje do paměti a automaticky se spustí instalační program.

5.1.5. Zaváděcí parametry na PowerPC

Mnoho starších monitorů od Apple používá rozlišení 640x480 na 67Hz. Pokud se vám zdá obraz na takovém monitoru zkosený, zkuste použít zaváděcí parametr video=atyfb:vmode:6, kterým nastavíte vhodný režim pro většinu grafických karet s čipy Mach64 a Rage. Pro Rage 128 použijte video=aty128fb:vmode:6 .