Luku 5. Asennusjärjestelmän käynnistäminen

Sisällys

5.1. Asentimen käynnistäminen suoritinperheellä PowerPC
5.1.1. Käynnistäminen CD-levyltä
5.1.2. Käynnistys kiintolevyltä
5.1.3. Käynnistys TFTP:llä
5.1.4. Käynnistäminen levykkeiltä
5.1.5. PowerPC:n käynnistysparametrit
5.2. Käynnistysparametrit
5.2.1. Debianin asentimen parametrit
5.3. Asennusprosessin vianetsintä
5.3.1. CD-levyjen luotettavuus
5.3.2. Levykkeen luotettavuus
5.3.3. Käynnistysasetukset
5.3.4. Ytimen käynnistysviestien tulkinta
5.3.5. Asennuspulmista ilmoittaminen
5.3.6. Asennusraporttien lähettäminen