3.6. Phần cứng cài đặt sẵn và thiết lập hệ điều hành

Tiết đoạn này sẽ hướng dẫn bạn qua tiến trình thiết lập phần cứng cài đặt sẵn, nếu có, cần thiết trước khi cài đặt Debian. Bình thường, tiến trình này gồm việc kiểm tra, và có thể thay đổi, thiết lập phần vững cho hệ điều hành. “Phần vững” (firmware) là phần mềm lõi được dùng bởi phần cứng, đặc biệt trong tiến trình tải và khởi động hệ điều hành (sau khi mới mở điện). Bên dưới cũng diễn tả một số vấn đề phần cứng đã biết có tác động sự đáng tin cậy của Debian GNU/Linux trên máy tính của bạn.

3.6.1. Gọi OpenFirmware

Bình thường không cần thiết lập BIOS (tên OpenFirmware) trên hệ thống kiểu PowerPC. Cả PrEp lẫn CHRP đều có sẵn OpenFirmware, nhưng tiếc là cách gọi nó thay đổi mỗi hãng chế tạo một khác. Bạn cần phải xem tài liệu hướng dẫn có sẵn với máy đó.

Trên máy Apple Mac PowerPC, bạn gọi OpenFirmware bằng tổ hợp phím Command (cloverleaf/Apple)+Option+o+f đồng thời trong khi khởi động. Bình thường, nó sẽ đợi tổ hợp phím này sau khi rung chuông khởi động, nhưng mà cách tính thời gian chính xác biên đổi mỗi mẫu một khác. Xem Hỏi Đáp http://www.netbsd.org/Ports/macppc/faq.html để tìm mẹo thêm.

Dấu nhắc OpenFirmware hình như đây:

ok
0 >

Ghi chú rằng trên máy Mac PowerPC cũ hơn, I/O (nhập/xuất) mặc định và đôi khi được kiểm soát bằng mạch điện điện tử để tương tác với người dùng của OpenFirmware chạy qua cổng nối tiếp (cổng bộ điều giải). Nếu bạn gọi OpenFirmware trên máy kiểu đó, chỉ hiển thị màn hình màu đen. Trong trường hợp đó, cần thiết chương trình thiết bị cuối chạy trên máy tính khác, được kết nối đến cổng bộ điều giải, để tương tác với OpenFirmware.

Trên máy Apple Mac G3 màu be kiểu cũ (chạy OpenFirmware phiên bản 2.0f1 và 2.4), chức năng OpenFirmware bị hỏng. Rất có thể là máy kiểu này không thể khởi động từ đĩa cứng, nếu phần vững chưa có đắp vá riêng. Đắp vá phần vững này có sẵn trong tiện ích System Disk 2.3.1, sẵn sàng từ Apple ở địa chỉ ftp://ftp.apple.com/developer/macosxserver/utilities/SystemDisk2.3.1.smi.bin. Sau khi giải nén tiện ích này dưới MacOS, và khởi chạy nó, hãy bấm cái nút Save (Lưu) để cài đặt các đắp vá phần vững vào bộ nhớ nvram.

3.6.2. Vấn đề phần cứng cần theo dõi

Tầm nhìn bộ trình bày của PowerMac kiểu cũ. Một số máy PowerMac kiểu cũ, nhất là những máy có trình điều khiển bộ trình bày kiểu “điều khiển” (control), có lẽ không tạo sơ đồ màu sắc có kết quả đáng tin cậy dưới Linux, khi bộ trình bày được cấu hình cho số màu sắc hơn 256. Nếu bạn gặp khó khăn như vậy với bộ trình bày sau khi khởi động lại (lúc này bạn xem được dữ liệu trên màn hình, còn lúc khác không xem gì), hoặc nếu màn hình trở thành màu đen sau khi khởi động trình cài đặt thay vào hiển thị giao diện người dùng, hãy thử thay đổi thiết lập trình bày dưới hệ điều hành MacOS thành 256 màu sắc thay cho “thousands” (mấy nghìn) hay “millions” (mấy tỷ) màu sắc.