3.6. Než začnete s instalací …

Tato část vás provede nastavením hardwaru, který je občas potřeba před vlastní instalací mírně připravit. Obecně se tím myslí kontrola a případná změna nastavení firmware systému. Firmware je nejnižší úroveň softwaru, který je využíván zařízeními v počítači, a rozhodujícím způsobem ovlivňuje start počítače po jeho zapnutí. Také se zde dozvíte o některých známých hardwarových problémech ovlivňujících spolehlivost systému Debian GNU/Linux

3.6.1. Vyvolání OpenFirmwaru

Na systémech PowerPC obvykle není třeba BIOS (nazývaný OpenFirmware) nastavovat. PReP a CHRP jsou vybaveny OpenFirmwarem, ale protože se bohužel způsob vyvolání liší u každého výrobce, budete se muset podívat do dokumentace ke svému počítači.

Na PowerPC Macintoshích vyvoláte OpenFirmware při zavádění klávesami Command (čtyřlístek/Apple)+Option+o+f. Klávesy se většinou začnou odchytávat po „zvonku“, ale načasování se liší od modelu k modelu. Více tipů má http://www.netbsd.org/Ports/macppc/faq.html.

Prompt OpenFirmwaru vypadá takto:

ok
0 >

Na starších modelech PowerPC Maců je standardní a někdy jediná možnost komunikace OpenFirmwaru s uživatelem přes sériový (modemový) port. Jestliže na některém z těchto strojů vyvoláte OpenFirmware, uvidíte pouze černou obrazovku. V takovém případě musíte pro komunikaci s OpenFirmwarem použít terminálový program na jiném počítači připojeném přes sériový port.

OpenFirmware na béžových počítačích OldWorld G3 je ve verzích 2.0f1 a 2.4 pokažený. Dokud se firmware nezazáplatuje, nebudou tyto stroje schopny zavést systém z pevného disku. Záplata je obsažená v utilitě System Disk 2.3.1 a je dostupná na adrese ftp://ftp.apple.com/developer/macosxserver/utilities/SystemDisk2.3.1.smi.bin. V MacOS utilitu rozbalte, spusťte a tlačítkem Save uložte záplatu do nvram.

3.6.2. Různé hardwarové problémy

Viditelnost displeje na OldWorld Powermacích.  Některé OldWorld Powermacy, obzvláště ty s „kontrolním“ displejem, pokud jsou nastaveny pro použití více než 256 barev, nemusí pod Linuxem použít barevnou mapu spolehlivě. Zaznamenáte-li po restartu následující problémy se zobrazením (občas můžete na monitoru vidět data, ale jindy není vidět nic), nebo pokud po zavedení instalačního systému obrazovka zčerná, místo aby se zobrazilo uživatelské rozhraní, zkuste v MacOS změnit nastavení zobrazení, aby se místo tisíců nebo milionů barev používalo pouze 256.