2.5. Muistivaatimukset ja levytilan tarve

Tavallista asennusta varten on oltava ainakin 32MB muistia ja 500MB levytilaa. Huomaa näiden olevan vähimmäisvaatimukset. Järkeviä vaatimuksia on Kohta 3.4, ”Vähimmäisvaatimukset laitteistolle”.

Asentaminen koneisiin joissa on vähemmän muistia [2] saattaa olla mahdollista mutta sitä suositellaan vain kokeneille käyttäjille.[2] Asennusotokset jotka tukevat graafista asenninta vaativat enemmän muistia kuin vain tekstikäyttöliittymää käyttävät asentimet eikä niitä pitäisi käyttää laitteissa joissa on muistia vähemmän kuin 32MB. Jos on mahdollista valita käynnistetäänkö tavallinen vai graafinen asennin, olisi valittava tavallinen.