E.3. Đóng góp chính

Tài liệu này được tạo lần đầu bởi Bruce Perens, Sven Rudolph, Igor Grobman, James Treacy, và Adam Di Carlo. Sebastian Ley đã tạo tài liệu Cài Đặt Thế Nào. Rất nhiều người dùng và nhà phát triển Debian đã đóng góp cho tài liệu này. Chúng tôi cám ơn đặc biệt Michael Schmitz (hỗ trợ m68k), Frank Neumann (tác giả gốc của sổ tay cài đặt vào Amiga), Arto Astala, Eric Delaunay/Ben Collins (thông tin về SPARC), Tapio Lehtonen, và Stéphane Bortzmeyer (rất nhiều lời sửa đổi), Pascal Le Bail (thông tin hữu hiệu về cách khởi động từ thanh bộ nhớ USB) và Miroslav Kuře (diễn tả nhiều chức năng mới của trình cài đặt Sarge).

Chúng tôi đã tìm thấy đoạn và thông tin rất hữu dụng trong tài liệu khởi động qua mạng Thế Nào (HOWTO) của Jim Mintha (không có địa chỉ Mạng), Hỏi Đáp Debian, Hỏi Đáp Linux/m68k, Hỏi Đáp Linux cho bộ xử lý SPARC, Hỏi Đáp Linux/Alpha, trong nhiều điều khác nhau. Mọi người nhờ những nhà bảo trì các nguồn thông tin phong phú này là sẵn sàng tự do.

Tiết đoạn của sổ tay này về cách cài đặt kiểu chroot (Phần D.3, “Cài đặt Debian GNU/Linux từ hệ thống UNIX/Linux”) bắt nguồn một phần từ tài liệu Tác quyền © Karsten M. Self.