D.5. Bộ cài đặt đồ họa

Phiên bản đồ họa của bộ cài đặt chỉ sẵn sàng cho một số kiến trúc bị hạn chế, gồm PowerPC. Bộ cài đặt đồ họa thật có cùng chức năng với bộ cài đặt chuẩn, vì nó sử dụng cùng những chương trình thông qua giao diện khác.

Mặc dù có chức năng trùng, bộ cài đặt đồ họa vẫn còn có vài lợi ích đáng kể. Lợi ích chính là nó hỗ trợ số ngôn ngỡ lớn hơn, đặc biệt những ngôn ngữ được viết bằng bộ ký tự không thể được hiển thị bằng giao diện “newt” chuẩn. Nó cũng có vài lợi ích trong cách sử dụng, như (tùy chọn) khả năng sử dụng con chuột, và trong một số trường hợp riêng, vài câu hỏi có thể được hiển thị trên cùng một màn hình.

Đối với PowerPC, hiện thời chỉ có sẵn một ảnh ISO “nhỏ” thử nghiệm[24]. Nó nên hoạt động được trên gần tất cả các hệ thống PowerPC có bo mạch đồ họa kiểu ATI, nhưng rất có thể sẽ không hoạt động được trên hệ thống khác.

Đúng như đối với trình cài đặt bình thường, cũng có thể thêm tham số khởi động khi khởi chạy trình cài đặt đồ họa. Một của những tham số đó cho phép cấu hình con chuột để sử dụng thuận tay trái. Các tham số khác cho phép chọn thiết bị con chuột riêng (v.d. con chuột nối tiếp) và giao thức điều khiển con chuột. Xem Phần 5.2, “Tham số khởi động” để tìm các tham số hợp lệ; .

Ghi chú

Việc chạy vộ cài đặt đồ họa cần thiết bộ nhớ hơi nhiều hơn bộ cài đặt chuẩn: 128MB. Không đủ bộ nhớ thì nó tự động sẽ dùng lại giao diện “newt”.

Nếu hệ thống của bạn có bộ nhớ ít hơn 32MB, trình cài đặt đồ họa có thể không khởi động được, còn trình cài đặt văn bản có phải. Vì thế máy có ít bộ nhớ sẵn sàng nên dùng trình cài đặt văn bản.

D.5.1. Sử dụng bộ cài đặt đồ họa

Như nói trên, bộ cài đặt thật hoạt động đúng như bộ cài đặt chuẩn, thì phần còn lại của sổ tay này có thể được dùng để hướng dẫn bạn qua tiến trình cài đặt.

Thích sử dụng bàn phím hơn là con chuột thì có hai thứ bạn cần biết. Để dãn ra danh sách đã co lại (dùng chẳng hạn khi chọn quốc gia bên trong châu), bạn có thể sử dụng hai phím dấu cộng + và dấu trừ -. Đối với câu hỏi yêu cầu bạn chọn một mục trong nhiều (v.d. chọn tác vụ), trước tiên bạn cần phải bấm phím Tab tới cái nút Continue sau khi chọn mục thích hợp; bấm phím Enter sẽ chọn/bỏ chọn, không phải kích hoạt Continue.

Để chuyển đổi sang bàn giao tiếp khác, bạn cũng cần phải sử dụng phím Ctrl, đúng như trong hệ thống Cửa sổ X. Ví dụ, để chuyển đổi sang VT2 (trình bao gỡ lỗi đầu tiên), bạn cần dùng tổ hợp phím: Ctrl+Alt trái+F2. Trình cài đặt đồ họa chính nó chạy trên VT5, vì vậy bạn có thể dùng Left Alt+F5 để chuyển đổi về.

D.5.2. Vấn đề đã biết

Giao diện đồ họa của trình cài đặt hơi mới thì vẫn còn có một số vấn đề. Chúng tôi cứ giải quyết.

  • Trên một số màn hình nào đó, thông tin chưa có định dạng cột đẹp.

  • Khả năng hỗ trợ vùng sờ chưa tối ưu.[24] Ảnh ISO nhỏ này có thể được tải xuống máy nhân bản Debian nào như được diễn tả trong Phần 4.2, “Tải tập tin xuống nhân bản Debian”. Tìm tên tập tin “netboot/gtk/mini.iso”.