D.5. Graafinen asennin

Asentimen graafinen versio on saatavilla vain muutamille laitealustoille, mukaan lukien PowerPC. Graafisen asentimen toiminnallisuus on käytännöllisesti katsoen sama kuin tavallisen asentimen, koska se käyttää samoja ohjelmia mutta erilaisella edustaohjelmalla.

Vaikkakin toiminnallisuus on sama, on graafisella asentimella silti muutamia merkittäviä etuja. Tärkein etu on enemmän tuettuja kieliä, nimittäin ne kielet joiden merkistöä ei tavallinen ”newt”-edustaohjelma osaa näyttää. Käytettävyysetuja on mahdollisuus käyttää hiirtä, ja joissakin tapauksissa voidaan useita kysymyksiä esittää samalla ruudulla.

Laitealustalle PowerPC on tällä hetkellä saatavilla vain koekäyttöön ”mini” ISO-otos[24]. Sen pitäisi toimia melkein kaikilla PowerPC-koneilla joissa on ATI:n näytönohjain, mutta luultavasti muissa koneissa se ei toimi.

Graafista asenninta käynnistettäessä voidaan antaa käynnistysparametrejä samalla tavalla kuin tavalliselle asentimelle. Yksi parametreista muuttaa hiiren asetuksen vasenkätiseen käyttöön. Muilla voidaan valita hiirilaite (esim. sarjahiiri) ja hiiren yhteyskäytäntö. Kohta 5.2, ”Käynnistysparametrit” kertoo käytettävissä olevat parametrit.

Huomaa

Graafinen asennin vaati merkittävästi enemmän muistia kuin tavallinen asennin: 128MB. Jos muistia ei ole riittävästi, palataan automaattisesti käyttämään tavallista ”newt”-käyttöliittymää.

Jos asennettavan koneen keskusmuistin määrä on pienempi kuin 32MB, saattaa olla ettei graafinen asennin käynnisty lainkaan mutta tavallisen asentimen käynnistys onnistuu. Tavallisen asentimen käyttöä suositellaan koneissa joissa on niukasti käytettävissä olevaa muistia.

D.5.1. Graafisen asentimen käyttö

Kuten jo mainittiin, graafinen asennin toimii samalla tavalla kuin tavallinen asennin ja niinpä tätä ohjetta voidaan yhtä lailla käyttää asennusohjeena.

Jos käytät näppäimistöä mieluummin kuin hiirtä, olisi tiedettävä kaksi seikkaa. Supistettu lista (käytetään esimerkiksi valittaessa maa mannerkohtaisesta luettelosta) laajennetaan käyttäen näppäimiä + ja -. Kysymyksissä joissa voidaan valita useampi kuin yksi kohta (esim. tehtävien valinnassa), on ensin siirryttävä sarkaimella Continue-painikkeeseen kun valinnat on tehty; Enterin painaminen tarkoittaa valinnan vaihtamista, ei painikkeen Continue painamista.

Toiseen konsoliin vaihdettaessa on käytettävä myös näppäintä Ctrl, kuten tehdään X Window -järjestelmässäkin. Esimerkiksi konsoliin VT2 (ensimmäinen virheenjäljityskomentotulkki) vaihdetaan painamalla: Ctrl+Vasen Alt+F2. Graafinen asennin toimii konsolissa VT5, joten siihen pääsee takaisin näppäilemällä Vasen Alt+F5.

D.5.2. Tunnetut viat

Asentimen graafinen käyttöliittymä on uudehko mistä syystä siinä on muutamia tunnettuja puutteita. Työtä niiden korjaamiseksi jatketaan.

  • Joissakin ruuduissa tiedot eivät vielä ole siististi muotoiltuja sarakkeisiin kuten pitäisi.

  • Tasohiirien tuki ei vielä ole paras mahdollinen[24] Mini ISO-otos voidaan noutaa Debianin asennuspalvelimelta kuten Kohta 4.2, ”Tiedostojen noutaminen Debianin asennuspalvelimilta” neuvoo. Etsi otosta netboot/gtk/mini.iso.