D.2. Tehtävien vaatima levytila

Peruskokoonpanon asennus ja kaikki vakiopaketit i386-arkkitehtuurilla oletusarvona olevaa 2.6-ydintä käyttäen vie 397 Mt levytilaa. Suppea perusasennus vie 250 Mt, jos standard-tehtävää ei valita.

Tärkeää

Molemmissa tapauksissa tämä on todellinen käytetty levytila asennuksen jälkeen kun tilapäiset tiedostot on poistettu. Myöskään ei oteta huomioon tiedostojärjestelmän yleisrasitetta, esimerkiksi tiedosto-operaatioiden kirjanpidon tiedostoja. Tämä tarkoittaa, että tarvitaan huomattavasti enemmän levytilaa sekä asennuksen aikana että järjestelmän tavallisessa käytössä.

Seuraavassa taulukossa luetellaan aptituden ilmoittamat koot taskselin tuntemille tehtäville. Huomaa joillakin tehtävillä olevan yhteisiä osia, joten kahden tehtävän yhteensä kuluttama levytila voi olla vähemmän kuin niiden kokojen summa.

Huomaa, että taulukossa lueteltuihin kokoihin on lisättävä peruskokoonpanon vaatima tila laskettaessa levyosioiden kokoa. Valtaosa sarakkeessa ”Koko purettuna” olevasta tilasta kuluu hakemistosta /usr; sarakkeessa ”Koko pakattuna” mainittu tila tarvitaan (tilapäisesti) hakemistosta /var.

Tehtävä Koko purettuna (Mt) Koko pakattuna (Mt) Asennuksen aikana tarvittava tila (Mt)
Työpöytäympäristö 1830 703 2533
Läppäri[a] 26 9 35
Web server 42 13 55
Print server 215 84 299
DNS server 3 1 4
File server 74 29 103
Mail server 14 5 19
SQL database 50 18 68

[a] Tehtävät Läppäri ja Työpöytäympäristö menevät osittain päällekkäin. Jos molemmat asennetaan, Läppäri vaati vain muutaman Mt lisää levytilaa.

Huomaa

Tehtävä Desktop asentaa GNOME-työpöytäympäristön.

Jos asennuskieli on joku muu kuin englanti, tasksel saattaa asentaa automaattisesti kotoistustehtävän, jos sellainen on asennuskielelle saatavissa. Tilavaatimus riippuu kielestä; olisi varauduttava 350 Mt kokonaistilaan noudossa ja asennuksessa.