D.2. Místo potřebné pro úlohy

Standardní instalace na architektuře i386 s jádrem 2.6 zabere na disku včetně všech standardních balíků 397MB. Menší instalace bez úlohy „Standardní systém“ zabere 250MB.

Důležité

V obou případech je zabrané místo počítáno po dokončení instalace a smazání všech dočasných souborů. Výpočet také nebere v úvahu režii souborového systému, například pro žurnálovací soubory. To znamená, že během instalace a také později při samotném používání systému bude potřeba mnohem více místa na dočasné soubory (stažené balíky) a uživatelská data.

Následující tabulka ukazuje velikosti úloh tak, jak je vypisuje program aptitude. Protože se mohou balíky v některých úlohách překrývat, je možné, že celková velikost instalovaných úloh bude menší než součet jejich velikostí.

Ve výchozím nastavení se instaluje desktopové prostředí GNOME. Některá jiná desktopová prostředí můžete nainstalovat buď pomocí speciálního instalačního CD, nebo použitím zaváděcího parametru při zavádění instalátoru (viz 6.3.5.2 – „Výběr a instalace softwaru“).

Při určování velikostí diskových oblastí budete muset čísla uvedená v tabulce přidat k velikosti standardního systému. Většina z hodnot ve sloupci „Instalovaná velikost“ skončí v /usr, při instalaci je však ještě třeba počítat s hodnotami ze sloupce „Stáhne se“, které se (dočasně) uloží v adresáři /var.

Úloha Instalovaná velikost (MB) Stáhne se (MB) Místo během instalace (MB)
Desktopové prostředí      
  • GNOME (výchozí) 1830 703 2533
  • KDE 1592 613 2205
  • Xfce 1056 403 1459
  • LXDE 963 370 1333
Notebook[a] 26 9 35
Webový server 42 13 55
Tiskový server 215 84 299
DNS server 3 1 4
Souborový server 74 29 103
Poštovní server 14 5 19
SQL databáze 50 18 68

[a] Tato úloha se dosti překrývá s úlohou Desktoppové prostředí, tzn. pokud nainstalujete obě, zabere tato úloha jen několik dalších MB.

Instalujete-li v jiném jazyce než angličtině, je možné, že tasksel automaticky nainstaluje lokalizační úlohu pro daný jazyk. Velikost lokalizační úlohy závisí na tom, co do ní její tvůrci umístili za balíky.