C.5. Debianin osiointisovellukset

Debianin kehittäjät ovat muokanneet useita erilaisia osiointisovelluksia toimimaan erilaisien kiintolevyjen ja laitearkkitehtuurien kanssa. Tämän ohjeen kattaman arkkitehtuurin osiointisovellus tai osiointisovellukset ovat seuraavassa luettelossa:

partman

Debianin suositeltu osiointisovellus. Tämä monitoimityökalu osaa myös muuttaa osion kokoa, luoda tiedostojärjestelmiä ja liittää ne liitoskohtiin.

cfdisk

Helppokäyttöinen merkkipohjainen kokoruudun käyttöliittymä meille tavallisille näppäimistönkuluttajille.

Huomaa ettei cfdisk ymmärrä FreeBSD-osioita lainkaan, joten laitenimet voivat taas olla erilaisia.

mac-fdisk

Sovelluksen fdisk Mac:iä ymmärtävä versio.

Jokin näistä ohjelmista käynnistetään oletusarvona kun valitaan Tee levyosiot (tai vastaavaa). Saattaa olla mahdollista käyttää jotain muuta osiointisovellusta käynnistämällä se komentoriviltä virtuaalikonsolilla kaksi, mutta tätä ei suositella.

Tärkeä seikka Mac-tyyppisiä levyjä osioitaessa on sivutusosion tunnistaminen nimestä: nimen on oltava ”swap”. Kaikkien Macin linuxosioiden tyyppinä on Apple_UNIX_SRV2. Kannattaa lukea hieno käsikirja. Suositeltavaa lukemista on myös mac-fdisk Tutorial, josta löytyy ohjeet levyn jakamiseen MacOS:n kanssa.

C.5.1. Uusien PowerMac-koneiden osiointi

Jos asennettava kone on NewWorld PowerMac, on käynnistyslataimelle luotava oma erityisosio. Tämän osio koon on oltava vähintään 819200 tavua ja tyypin Apple_Bootstrap. Jos tämän käynnistysosion tyyppi ei ole Apple_Bootstrap, ei konetta voida käynnistää kiintolevyltä. Osio on luotavissa helposti tekemällä ohjelmalla partman uusi osio ja merkitsemällä se käytöksi ”NewWorld boot partition”, tai komennolla mac-fdisk jossa käytetään komentoa b.

Erikoisosion tyyppi Apple_Bootstrap tarvitaan jotta MacOS ei liitä ja riko käynnistysosiota, koska siihen on tehty erikoismuutoksia jotta OpenFirmware käynnistää sen automaattisesti.

Huomaa, että käynnistysosiossa on tarkoitus olla vain kolme hyvin pientä tiedostoa: komennon yaboot suorituskelpoinen tiedosto, sen asetustiedosto yaboot.conf ja OpenFirmwaren ensimmäisen vaiheen latain ofboot.b. Sitä ei tarvitse eikä saa liittää tiedostojärjestelmää eikä ytimiä tai muutakaan saa siihen kopioida. Osiota käytetään apuohjelmilla ybin ja mkofboot.

Jotta OpenFirmware osaisi automaattisesti käynnistää Debian GNU/Linuxin pitäisi käynnistysosion sijaita ennen muita levyn käynnistysosioita, erityisesti ennen MacOS-käynnistysosioita. Käynnistysosion olisi oltava ensimmäinen luotava osio. Jos kuitenkin käynnistysosio lisätään myöhemmin, voidaan sovelluksen mac-fdisk komennolla r muuttaa osioiden järjestystä siten että käynnistysosio on heti osiotaulun jälkeen (joka on aina osio numero 1). Merkitystä on vain osioiden loogisella järjestyksellä, ei osioiden järjestyksellä levyllä.

Applen levyillä on tavallisesti useita pieniä ajuriosioita. Käytettäessä monikäynnistystä MacOSX:n kanssa, olisi nämä osiot ja pieni HFS-osio (vähimmäiskooltaan 800 kt) säilytettävä. Tämä siitä syystä, että MacOSX tarjoutuu jokaisella käynnistyskerralla alustamaan kaikki levyt joissa ei ole käytössä olevia MacOS osioita ja ajuriosioita.