C.5. Dělící programy v Debianu

K rozdělení disku nabízí každá architektura různé programy. Pro váš typ počítače jsou k dispozici:

partman

Doporučený nástroj, který umí kromě dělení disků i měnit velikost oblastí, vytvářet souborové systémy a přiřadit je k přípojným bodům.

cfdisk

Jednoduchý, celoobrazovkový program pro správu oddílů se vyznačuje snadným ovládáním.

Poznamenejme, že cfdisk oblasti FreeBSD nerozpozná vůbec a tím pádem se názvy zařízení mohou změnit.

mac-fdisk

Mac verze programu fdisk.

Jeden z těchto programů se spustí automaticky, když vyberete krok Rozdělit disky (nebo podobný). Teoreticky je možné přepnout se na druhou konzoli (tty2) a použít jiný nástroj na dělení disku, avšak prakticky se to nedoporučuje.

Důležité je, že na macintoshích discích je odkládací oblast rozpoznána svým jménem: musí být nazvána „swap“. Všechny linuxové oblasti na macintoshích používají stejný typ oblasti Apple_UNIX_SRV2. Další užitečné čtení je mac-fdisk Tutorial, kde je krok za krokem popsán způsob sdílení disku s MacOS.

C.5.1. Dělení disku na novějších Macintoshích

Pokud instalujete na „Newworld“ PowerMac, musíte pro zavaděč vytvořit speciální zaváděcí oblast. Tato oblast by měla být typu Apple_Bootstrap o velikosti nejméně 819200 bajtů. Pokud oblast nebude mít požadovaný typ, nebudete schopni zavádět systém z pevného disku. Tuto oblast vytvoříte buď v partmanu tak, že vytvoříte oblast a přiřadíte jí typ použití „Zaváděcí oblast NewWorld“, nebo v mac-fdisku příkazem b.

Tím, že přiřadíte zaváděcí oblasti speciální typ, předejdete problémům s MacOS, který by jinak oblast připojil a tím ji zničil, protože tato obsahuje speciální modifikace pro OpenFirmware. Modifikace jsou nutné pro automatický start z oblasti.

Celá zaváděcí oblast je vytvořená pro tři malé soubory: program yaboot, jeho konfigurační soubor yaboot.conf a první část zavaděče OpenFirmware — ofboot.b. Tato oblast se nemusí a neměla by se připojovat do souborového systému, natož na ni kopírovat jádro nebo něco podobného. Pro manipulaci s touto oblastí slouží utility ybin a mkofboot.

Aby mohl OpenFirmware zavést Debian GNU/Linux automaticky, měla by se zaváděcí oblast objevit před všemi ostatními oblastmi na disku, obzvláště před zaváděcími oblastmi MacOS. To znamená, že zaváděcí oblast by měla být první, kterou vytvoříte. Ovšem i když přidáte zaváděcí oblast později, můžete použít program mac-fdisk a příkazem r přeskládat tabulku oblastí tak, aby tato oblast následovala hned po tabulce rozdělení disku (což je vždy první oblast). Toto pořadí je logické, ne fyzické uspořádání na disku, ale o to nám jde.

Apple disky totiž obsahují několik malých oblastí pro ovladače. Pokud chcete mít na disku Debian i MacOSX, musí tyto oblasti zůstat zachovány včetně malé HFS oblasti (její minimální velikost je 800k). To je proto, že MacOSX nabízí při každém zavádění inicializaci všech disků, které nemají aktivní MacOS oblasti a oblasti s ovladači.