5.1. Ξεκινώντας τον εγκαταστάτη στην αρχιτεκτονική Mipsel

5.1.1. Εκκίνηση μέσω TFTP

5.1.1.1. Εκκίνηση Cobalt με TFTP

Αυστηρά μιλώντας, συστήματα Cobalt δεν χρησιμοποιούν TFTP αλλά NFS για την εκκίνησή τους. Θα πρέπει να εγκαταστήσετε έναν server NFS και να τοποθετήσετε τα αρχεία του εγκαταστάτη στο /nfsroot. Όταν ξεκινάτε το σύστημα Cobalt, θα πρέπει να πιέσετε το αριστερό και το δεξί κουμπί του κέρσορα ταυτόχρονα και το μηχάνημα θα εκκινήσει μέσω του δικτύου με NFS. Στην συνέχεια θα εμφανιστούν διάφορες επιλογές στην οθόνη. Υπάρχουν οι ακόλουθες δύο μέθοδοι εγκατάστασης:

  • Μέσω SSH (προεπιλεγμένη): Στην περίπτωση αυτή, ο εγκαταστάτης θα ρυθμίσει το δίκτυο μέσω DHCP και θα ξεκινήσει έναν server SSH. Θα εμφανίσει τότε έναν τυχαίο κωδικό πρόσβασης και άλλες πληροφορίες πρόσβασης (όπως η διεύθυνση IP) στην οθόνη LCD του Cobalt. Όταν συνδεθείτε με το μηχάνημα μέσω ενός πελάτη SSH μπορείτε να ξεκινήσετε με την εγκατάσταση.

  • Μέσω σειριακής κονσόλας: Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο null modem, μπορείτε να συνδεθείτε στην σειριακή θύρα του μηχανήματός σας Cobalt (χρησιμοποιώντας ταχύτητα 115200 bps) και να κάνετε την εγκατάσταση μ' αυτόν τον τρόπο. Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε συστήματα Qube 2700 (Qube1) αφού δεν διαθέτουν σειριακή θύρα.

5.1.1.2. Εκκίνηση με TFTP για Broadcom BCM91250A και BCM91480B

Στις δοκιμαστικές μητρικές της Broadcom BCM91250A και BCM91480B , θα πρέπει αρχικά να φορτώσετε τον φορτωτή εκκίνησης SiByl μέσω TFTP που με τη σειρά του θα φορτώσει και θα ξεκινήσει τον εγκαταστάτη του Debian. Στις περισσότερες περιπτώσεις, θα πρέπει να πάρετε πρώτα μια διεύθυνση IP μέσω DHCP αλλά είναι πιθανόν να ρυθμίσετε και μια στατική διεύθυνση. Για να χρησιμοποιήσετε το DHCP, μπορείτε να δώσετε την ακόλουθη εντολή στο προτρεπτικό του CFE:

ifconfig eth0 -auto

. Έχοντας πάρει μια διεύθυνση IP, μπορείτε να φορτώσετε το SiByl με την ακόλουθη εντολή:

boot 192.168.1.1:/boot/sibyl

. Θα πρέπει να αντικαταστήσετε την διεύθυνση IP που αναφέρεται στο παράδειγμα είτε με το όνομα είτε με την IP διεύθυνση του TFTP server. Όταν δώσετε αυτή την εντολή, ο εγκαταστάτης θα ξεκινήσει αυτόματα.

5.1.2. Παράμετροι εκκίνησης

5.1.2.1. Εκκίνηση Cobalt με TFTP

Δεν μπορείτε να περάσετε παραμέτρους εκκίνησης απυεθείας. Αντίθετα, θα πρέπει να επεξεργαστείτε το αρχείο /nfsroot/default.colo στον server NFS και να προσθέσετε τις δικές σας παραμέτρους στην μεταβλητή args.

5.1.2.2. Εκκίνηση με TFTP για Broadcom BCM91250A και BCM91480B

Δεν μπορείτε να περάσετε οποιεσδήποτε παραμέτρους εκκίνησης απυεθείας στοπροτρεπτικό CFE. Αντίθετα, θα πρέπει να επεξεργαστείτε τοαρχείο /boot/sibyl.conf που βρίσκεται στον διακομιστή TFTP και να προσθέσετε τις παραμέτρους σας στην μεταβλητή extra_args.