6.1. Πώς λειτουργεί ο Εγκαταστάτης

Ο Εγκαταστάτης του Debian αποτελείται από έναν αριθμό εξειδικευμένων συστατικών για κάθε εργασία της εγκατάστασης. Κάθε συστατικό εκτελεί την εργασία του, αλληλεπιδρώντας με τον χρήστη όπου είναι αυτό απαραίτητο. Για τις ίδιες τις ερωτήσεις έχουν οριστεί προτεραιότητες. Κατά την εκκίνηση του εγκαταστάτη καθορίζεται ποιες ερωτήσεις θα εμφανιστούν στο χρήστη ορίζοντας την προτεραιότητα.

Σε μια τυπική εγκατάσταση, μόνο οι απαραίτητες (υψηλής προτεραιότητας) ερωτήσεις θα ερωτηθούν. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αυτοματοποίηση της διαδικασίας εγκατάστασης με μικρή συμμετοχή του χρήστη. Τα συστατικά εκτελούνται διαδοχικά και η σειρά εκτέλεσής τους καθορίζεται κυρίως από τη μέθοδο της εγκατάστασης που χρησιμοποιείτε και την αρχιτεκτονική σας. Ο εγκαταστάτης θα χρησιμοποιήσει προκαθορισμένες τιμές για ερωτήσεις που δεν εμφανίζονται.

Αν υπάρχει πρόβλημα ο χρήστης θα δει μια οθόνη σφάλματος, και αμέσως μετά θα εμφανιστεί το μενού του εγκαταστάτη, ώστε να είναι δυνατή η επιλογή κάποιας εναλλακτικής εργασίας. Αν δεν υπάρξουν προβλήματα, ο χρήστης δε θα δει ποτέ το μενού του εγκαταστάτη, παρά μόνο τις ερωτήσεις κάθε συστατικού με τη σειρά. Οι ειδοποιήσεις σοβαρών σφαλμάτων ορίζονται με προτεραιότητα “κρίσιμη” ώστε ο χρήστης θα ειδοποιείται πάντοτε.

Μερικές από τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις του εγκαταστάτη μπορούν να οριστούν εισάγοντα τις κατάλληλες παραμέτρους κατά την εκκίνηση του debian-installer Αν, για παράδειγμα, θέλετε να εξαναγκάσετε στατική ρύθμιση του δικτύου (εξ ορισμού χρησιμοποιείται DHCP), μπορείτε να προσθέσετε την παράμετρο netcfg/disable_dhcp=true. Δείτε το Τμήμα 5.3.1, “Παράμετροι του Εγκαταστάτη του Debian” για τις διαθέσιμες επιλογές.

Οι έμπειροι χρήστες πιθανόν να αισθάνονται πιο άνετα με μια διεπαφή που χρησιμοποιεί μενού, όπου κάθε βήμα ελέγχεται από το χρήστη αντί να εκτελείται από τον εγκαταστάτη αυτόματα και σειριακά. Για να χρησιμοποιήσετε τον εγκαταστάτη με έναν χειροκίνητο τρόπο και με χρήση μενού, προσθέστε την παράμετρο εκκίνησης priority=medium.

Αν η το υλικό του υπολογιστή σας απαιτεί το πέρασμα επιλογών στα αρθρώματα του πυρήνα κατά την εγκατάστασή τους, θα πρέπει να ξεκινήσετε τον εγκαταστάτη σε κατάσταση “expert”. Αυτό μπορεί να γίνει είτε χρησιμοποιώντας την εντολή expert για την εκκίνηση του εγκαταστάτη ή προσθέτοντας την παράμετρο εκκίνησης priority=low. Η κατάσταση expert σας δίνει πλήρη έλεγχο πάνω στον debian-installer.

Για την παρούσα αρχιτεκτονική ο εγκαταστάτης χρησιμοποιεί μια διεπαφή χρήστη βασισμένη σε χαρακτήρες και μία γραφική. Η γραφική διεπαφή χρήστη δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμη.

Στο βασισμένο σε χαρακτήρες περιβάλλον δεν υποστηρίζεται η χρήση ενός ποντικιού. Εδώ είναι που μπορείτε βα χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα για την πλοήγηση στους διάφορους διαλόγους. Το πλήκτρα Tab ή το δεξί βέλος κινούν τον δρομέα προς τα “εμπρός”, ενώ ο συνδυασμός Shift+Tab ή το αριστερό βέλος κινούν τον δρομέα προς τα “πίσω”, μέσα από τα εμφανιζόμενα κουμπιά και επιλογές. Τα πλήκτρα πάνω και κάτω επιλέγουν διαφορετικά αντικείμενα από μία διατρέξιμη λίστα επιλογών αλλά διατρέχουν και την ίδια τη λίστα. Επιπλέον, σε μεγάλες λίστες, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο κάποιου γράμματος για να μετακινηθείτε κατευθείαν στο κομμάτι της λίστας του οποίου τα αντικείμενα αρχίζουν με το συγκεκριμένο αυτό γράμμα, ενώ με τα πλήκτρα Pg-Up και Pg-Down μπορείτε να διατρέξετε τη λίστα ανά ενότητες. Το πλήκτρο space επιλέγει αντικείμενα όπως ένα κουτί ελέγχου (checkbox). Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Enter για να ενεργοποιήσετε τις επιλογές σας.

Τα μηνύματα λάθους κατευθύνονται στην τρίτη κονσόλα. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σ' αυτήν την κονσόλα πατώντας Left Alt+F4 (κρατάτε πατημένο το αριστερό πλήκτρο Alt πατώντας ταυτόχρονα το πλήκτρο συνάρτησης F4 ). Eπιστρέψτε πίσω στην διαδικασία της κύριας εγκατάστασης με το συνδυασμό πλήκτρων Left Alt+F1.

Αυτά τα μηνύματα μπορούν να βρεθούν επίσης στο /var/log/syslog. Μετά την εγκατάσταση, αυτό το αρχείο καταγραφής αντιγράφεται στο /var/log/installer/syslog του νέου σας συστήματος. Στη διάρκεια της εγκατάστασης μπορούν να βρεθούν κι άλλα μηνύματα εγκατάστασης στο /var/log/ και στο /var/log/installer/ μετά την εκκίνηση του υπολογιστή σας στο εγκατεστημένο σύστημα.