5.1. Starta upp installationsprogrammet på Mips

5.1.1. Uppstart via TFTP

5.1.1.1. Uppstart för SGI via TFTP

Efter man gått in i kommandomonitorn, använd

bootp():

på SGI-maskiner för att starta upp Linux och påbörja installationen av Debian-programvaran. För att det här ska fungera måste du rensa miljövariabeln netaddr. Ange

unsetenv netaddr

i kommandomonitorn för att göra det.

5.1.1.2. Uppstart för Broadcom BCM91250A och BCM91480B via TFTP

På evalueringskorten Broadcom BCM91250A och BCM91480B, måste du läsa in starthanteraren SiByl via TFTP som sedan kommer att läsa in och starta Debian-installer. I de flesta fall kommer du första att ta emot en IP-adress via DHCP men det är även möjligt att konfigurera en statisk adress. För att använda DHCP kan du ange följande kommando på CFE-prompten:

ifconfig eth0 -auto

När du har tagit emot en IP-adress, kan du läsa in SiByl med följande kommando:

boot 192.168.1.1:/boot/sibyl

Du behöver ersätta IP-adressen som listas i exemplet med antingen namnet eller IP-adressen för din TFTP-server. När du kört det här kommandot kommer installationsprogrammet att läsas in automatiskt.

5.1.2. Uppstartsparametrar

5.1.2.1. Uppstart för SGI via TFTP

På SGI-maskiner kan du lägga till uppstartsparametrar till kommandot bootp(): i kommandomonitorn.

Efter kommandot bootp(): kan du ange sökvägen och namnet på filen som ska starta upp om du inte har angivit ett namn via din bootp/dhcpserver. Exempel:

bootp():/boot/tftpboot.img

Ytterligare kärnparametrar kan skickas med via append:

bootp(): append="root=/dev/sda1"

5.1.2.2. Uppstart för Broadcom BCM91250A och BCM91480B via TFTP

Du kan inte skicka med några uppstartsparametrar direkt från CFE-prompten. Istället kan du redigera filen /boot/sibyl.conf på TFTP-servern och lägga till din parametrar till variabeln extra_args.