5.1. Ξεκινώντας τον εγκαταστάτη στην αρχιτεκτονική Mips

5.1.1. Εκκίνηση μέσω TFTP

5.1.1.1. Εκκίνηση SGI Indy με TFTP

Σε συστήματα SGI Indys, μετά την είσοδο σας στην οθόνη εντολών, χρησιμοποιήστε την εντολή

 bootp():

για να εκκινήσετε το linux και να αρχίσετε την εγκατάσταση του λογισμικού του Debian. Για να το πετύχετε αυτό ίσως να πρέπει να αφαιρέσετε την μεταβλητή περιβάλλοντος netaddr. Πληκτρολογήστε

unsetenv netaddr

στην οθόνη εντολών για να το κάνετε.

5.1.1.2. Εκκίνηση με TFTP για Broadcom BCM91250A και BCM91480B

Στις δοκιμαστικές μητρικές της Broadcom BCM91250A και BCM91480B , θα πρέπει αρχικά να φορτώσετε τον φορτωτή εκκίνησης SiByl μέσω TFTP που με τη σειρά του θα φορτώσει και θα ξεκινήσει τον εγκαταστάτη του Debian. Στις περισσότερες περιπτώσεις, θα πρέπει να πάρετε πρώτα μια διεύθυνση IP μέσω DHCP αλλά είναι πιθανόν να ρυθμίσετε και μια στατική διεύθυνση. Για να χρησιμοποιήσετε το DHCP, μπορείτε να δώσετε την ακόλουθη εντολή στο προτρεπτικό του CFE:

ifconfig eth0 -auto

. Έχοντας πάρει μια διεύθυνση IP, μπορείτε να φορτώσετε το SiByl με την ακόλουθη εντολή:

boot 192.168.1.1:/boot/sibyl

. Θα πρέπει να αντικαταστήσετε την διεύθυνση IP που αναφέρεται στο παράδειγμα είτε με το όνομα είτε με την IP διεύθυνση του TFTP server. Όταν δώσετε αυτή την εντολή, ο εγκαταστάτης θα ξεκινήσει αυτόματα.

5.1.2. Παράμετροι εκκίνησης

5.1.2.1. Εκκίνηση SGI Indy με TFTP

Σε συστήματα SGI μπορείτε να παραθέσετε παραμέτρους εκκίνησης στην εντολή bootp(): στην οθόνη εντολών.

Στο τέλος της εντολής bootp(): πορείτε να δώσετε τηνδιαδρομή και το όνομα του αρχείου εκκίνησης σε περίπτωση που δεν δώσατε ένα συγκεκριμένο όνομα μέσω του bootp/dhcp διακομιστή σας. Για παράδειγμα:

bootp():/boot/tftpboot.img

Επιπλέον παράμετροι του πυρήνα μπορούν να δωθούν μέσω της εντολής append:

bootp(): append="root=/dev/sda1" 

5.1.2.2. Εκκίνηση με TFTP για Broadcom BCM91250A και BCM91480B

Δεν μπορείτε να περάσετε οποιεσδήποτε παραμέτρους εκκίνησης απυεθείας στοπροτρεπτικό CFE. Αντίθετα, θα πρέπει να επεξεργαστείτε τοαρχείο /boot/sibyl.conf που βρίσκεται στον διακομιστή TFTP και να προσθέσετε τις παραμέτρους σας στην μεταβλητή extra_args.