Kapitel 5. Starta upp installationssystemet

Innehållsförteckning

5.1. Starta upp installationsprogrammet på Mips
5.1.1. Uppstart via TFTP
5.1.2. Uppstartsparametrar
5.2. Hjälpmedel
5.2.1. Brädenheter
5.2.2. Tema med hög kontrast
5.3. Uppstartsparametrar
5.3.1. Parametrar för Debian Installer
5.4. Felsök installationsprocessen
5.4.1. Tillförlitlighet för cd-rom
5.4.2. Uppstartskonfiguration
5.4.3. Tolkning av kärnans uppstartsmeddelanden
5.4.4. Rapportering av installationsproblem
5.4.5. Skicka installationsrapporter