4.3. Προετοιμασία Αρχείων για δικτυακή εκκίνηση με TFTP

Αν το μηχάνημά σας είναι συνδεδεμένο σε ένα τοπικό δίκτυο (local area network), μπορείτε ίσως να το εκκινήσετε από ένα άλλο μηχάνημα μέσω του δικτύου αυτού χρησιμοποιώντας TFTP. Αν προτίθεστε να εκκινήσετε το σύστημα εγκατάστασης από ένα άλλο μηχάνημα, τα αρχεία εκκίνησης θα πρέπει να τοποθετηθούν σε συγκεκριμένες θέσεις στο μηχάνημα αυτό, το οποίο πρέπει επίσης να είναι ρυθμισμένο ώστε να υποστηρίζει την εκκίνηση του συγκεκριμένου μηχανήματός σας.

Θα πρέπει να στήσετε έναν εξυπηρετητή TFTP, και για περισσότερα μηχανήματα έναν εξυπηρετητή DHCP .

Το πρωτόκολλο DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) είναι μια πιο ευέλικτη και συμβατή προς τα πίσω επέκταση του πρωτοκόλλου BOOTP. Κάποια συστήματα μπορούν να ρυθμιστούν μόνο μέσω του πρωτοκόλλου αυτού.

Το πρωτόκολλο TFTP (Trivial File Transfer Protocol) χρησιμοποιείται για το σερβίρισμα της εικόνας εκκίνησης στον "πελάτη". Θεωρητικά, οποιοσδήποτε server, σε οποιαδήποτε πλατφόρμα, που υλοποιεί αυτά τα πρωτόκολλα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Στα παραδείγματα αυτής της ενότητας, θα δώσουμε εντολές για SunOS 4.x, SunOS 5.x (δηλ. το Solaris), και GNU/Linux.

4.3.1. Ρυθμίζοντας έναν εξυπηρετητή DHCP

Ένας εξυπηρετητής DHCP που είναι ελεύθερο λογισμικό είναι ο dhcpd από το ISC. Για το Debian GNU/Linux συνίσταται το πακέτο dhcp3-server. Εδώ είναι ένα υπόδειγμα αρχείου ρυθμίσεων γι' αυτόν (δείτε το /etc/dhcp3/dhcpd.conf):

option domain-name "example.com";
option domain-name-servers ns1.example.com;
option subnet-mask 255.255.255.0;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
server-name "servername";

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.1.200 192.168.1.253;
  option routers 192.168.1.1;
}

host clientname {
  filename "/tftpboot/tftpboot.img";
  server-name "servername";
  next-server servername;
  hardware ethernet 01:23:45:67:89:AB;
  fixed-address 192.168.1.90;
}

Στο παράδειγμα αυτό, υπάρχει ένας server με όνομα servername που κάνει όλη τη δουλειά ενός DHCP και TFTP server και μιας δικτυακής πύλης. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα πρέπει να αλλάξετε τις επιλογές για το όνομα τομέα (domain name) καθώς και το όνομα του server και της διεύθυνσης της κάρτας δικτύου του πελάτη. Η επιλογήfilename θα πρέπει να είναι το όνομα του αρχείου που θα ανακτηθεί μέσω TFTP.

Μετά την έκδοση του αρχείου ρυθμίσεων του dhcpd, επανεκκινήστε τον δαίμονα με την εντολή /etc/init.d/dhcpd3-server restart.

4.3.2. Ενεργοποίηση του εξυπηρετητή TFTP

Για να προετοιμάσετε τον TFTP server, θα πρέπει πρώτα να βεβαιωθείτε ότι ο δαίμονας tftpd είναι ενεργοποιημένος. Αυτή η ενεργοποίηση γίνεται συνήθως περιλαμβάνοντας μια γραμμή όπως η ακόλουθη στο αρχείο /etc/inetd.conf:

tftp dgram udp wait nobody /usr/sbin/tcpd in.tftpd /tftpboot

Τα πακέτα Debian θα κάνουν αυτές τις ρυθμίσεις σωστά από την πρώτη στιγμή με την εγκατάστασή τους.

Σημείωση

Κατά παράδοση οι εξυπηρετητές TFTP χρησιμοποιούσαν τον κατάλογο /tftpboot σαν κατάλογο από τον οποίον διαθέτουν τις εικόνες που παρέχουν. Όμως τα πακέτα του Debian GNU/Linux πιθανόν να χρησιμοποιούν άλλους καταλόγους ώστε να συμμορφώνονται με το πρότυπο Filesystem Hierarchy Standard. Για παράδειγμα, το πακέτο tftpd-hpa χρησιμοποιεί εξ ορισμού τον κατάλογο /var/lib/tftpboot. Πιθανόν να πρέπει να προσαρμόσετε τα παραδείγματα ρυθμίσεων στην παρούσα ενότητα ανάλογα.

Κοιτάξτε στο αρχείο /etc/inetd.conf και θυμηθείτε τον κατάλογο που χρησιμοποιείται σαν όρισμα του in.tftpd. [2] θα χρειαστείτε αυτή την πληροφορία παρακάτω. Αν έπρεπε για κάποιο λόγο να αλλάξετε το αρχείο /etc/inetd.conf, θα πρέπει να ενημερώσετε τον δαίμονα inetd για την αλλαγή αυτή. Σ' ένα μηχάνημα Debian, τρέξτε /etc/init.d/inetd reload; σε άλλα μηχανήματα, βρείτε τον αριθμό ID της διαδικασίας για τον inetd, και τρέξτε την εντολή kill -HUP inetd-pid.

Αν προτίθεστε να εγκαταστήσετε το Debian σε ένα μηχάνημα SGI και ο εξυπηρετητής σας TFTP είναι ένα μηχάνημα που τρέχει GNU/Linux με πυρήνα 2.4, θα πρέπει να ρυθμίσετε τα ακόλουθα στον server σας:

# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_no_pmtu_disc

για να απενεργοποιήσετε το Path MTU discovery, διαφορετικά η μνήμη PROM του μηχανήματος SGI δεν μπορεί να κατεβάσει τον πυρήνα. Επιπλέον, σιγουρευτείτε ότι τα πακέτα TFTP στέλνονται από μια πόρτα στην πηγή όχι μεγαλύτερη από την 32767, διαφορετικά το κατέβασμα θα "κολλήσει" μετά την λήψη του πρώτου πακέτου. Και πάλι, είναι ο πυρήνας Linux 2.4.X που μεταφέρει αυτό το σφάλμα στην PROM και μπορείτε να το αποφύγετε βάζοντας

# echo "2048 32767" 
> /proc/sys/net/ipv4/ip_local_port_range

ώστε να προσαρμόσετε το εύρος των θυρών που χρησιμοποιεί ο TFTP server στο Linux.

4.3.3. Μεταφορά των ειδώλων TFTP στη θέση τους

Στη συνέχεια, τοποθετήστε την εικόνα εκκίνησης του TFTP, όπως βρίσκεται στο Τμήμα 4.2.1, “Πού να βρείτε Είδωλα της Εγκατάστασης”, στον κατάλογο των εικόνων εκκίνησης του tftpd. Πιθανόν να πρέπει να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο από το αρχείο αυτό στο αρχείο που ο εξυπηρετητής tftpd θα χρησιμοποιήσει για την εκκίνηση ενός συγκεκριμένου πελάτη. Δυστυχώς, το όνομα του αρχείου καθορίζεται από τον πελάτη του TFTP, και δεν υπάρχουν γι' αυτό σταθερά πρότυπα.

4.3.3.1. Εκκίνηση TFTP για SGI

Σε συστήματα SGI μπορείτε να στηριχθείτε στον δαίμονα bootpd για την προμήθεια του ονόματος του αρχείου TFTP, το οποίο και δίνεται είτε σαν το δεδομένο bf= στο αρχείο /etc/bootptab ή σαν η επιλογή filename= στο αρχείο /etc/dhcpd.conf.

4.3.3.2. Εκκίνηση TFTP με Broadcom BCM91250A και BCM91480B;

Δεν χρειάζεται να κάνετε κάποια ειδική ρύθμιση για τον εξυπηρετητή DHCP γιατί θα δώσετε την πλήρη διαδρομή του αρχείου που θα φορτωθεί στο CFE.[2] Όλες οι εναλλακτικές του in.tftpd που είναι διαθέσιμες στο Debian θα πρέπει εξ ορισμού να καταγράφουν τα αιτήματα TFTP στα αρχεία καταγραφής του συστήματος.Μερικές από αυτές τις εναλλακτικές υποστηρίζουν ένα όρισμα -v που αυξάνει την λεπτομέρεια της καταγραφής. Συνίσταται να ελέγχετε αυτά τα μηνύματα καταγραφής σε περίπτωση προβλημάτων εκκίνησης καθώς αποτελούν ένα καλό σημείο αφετηρίας για τη διάγνωση της αιτίας των σφαλμάτων.