2.1. Υποστηριζόμενο Υλικό

To Debian δεν βάζει κάποιες απαιτήσεις υλικού πέρα από αυτές που έχουν ο πυρήνας του Linux και τα εργαλεία του GNU. Κατά συνέπεια οποιαδήποτε αρχιτεκτονική ή πλατφόρμα στην οποία έχουν υλοποιηθεί ο πυρήνας του Linux, η libc, ο gcc κλπ. και για την οποία υπάρχει μια υλοποίηση του Debian μπορεί να τρέξει το Debian. Παρακαλούμε, δείτε τις σελίδες των υλοποιήσεων (Ports) στο http://www.debian.org/ports/mips/ για περισσότερες λεπτομέρειες για συστήματα της αρχιτεκτονικής Mips που έχουν δοκιμαστεί με το Debian.

Δεν γίνεται μια προσπάθεια να περιγραφούν όλες διαφορετικές διαμορφώσεις υλικού που υποστηρίζονται για την αρχιτεκτονική Mips, αντίθετα η ενότητα αυτή περιέχει γενικές πληροφορίες και δείκτες σε μέρη όπου μπορεί να βρει κανείς επιπρόσθετες πληροφορίες.

2.1.1. Υποστηριζόμενες Αρχιτεκτονικές

Το Debian 5.0 υποστηρίζει ένδεκα κύριες αρχιτεκτονικές και αρκετές παραλλαγές κάθε αρχιτεκτονικής γνωστές και σαν “γεύσεις”.

Αρχιτεκτονική Debian Designation Υποαρχιτεκτονική Γεύση
Βασισμένη σε Intel x86 i386    
AMD64 & Intel EM64T amd64    
DEC Alpha alpha    
ARM arm Netwinder και CATS netwinder
armel Versatile versatile
arm και armel Intel IOP32x iop32x
Intel IXP4xx ixp4xx
Marvell Orion orion5x
HP PA-RISC hppa PA-RISC 1.1 32
PA-RISC 2.0 64
Intel IA-64 ia64    
MIPS (big endian) mips SGI IP22 (Indy/Indigo 2) r4k-ip22
SGI IP32 (O2) r5k-ip32
MIPS Malta (32 bit) 4kc-malta
MIPS Malta (64 bit) 5kc-malta
Broadcom BCM91250A (SWARM) sb1-bcm91250a
Broadcom BCM91480B (BigSur) sb1a-bcm91480b
MIPS (little endian) mipsel Cobalt cobalt
MIPS Malta (32 bit) 4kc-malta
MIPS Malta (64 bit) 5kc-malta
Broadcom BCM91250A (SWARM) sb1-bcm91250a
Broadcom BCM91480B (BigSur) sb1a-bcm91480b
IBM/Motorola PowerPC powerpc PowerMac pmac
PReP prep
Sun SPARC sparc sun4u sparc64
sun4v
IBM S/390 s390 IPL από VM-reader και DASD generic
IPL από ταινία ταινία

To κείμενο αυτό καλύπτει την εγκατάσταση για την αρχιτεκτονική Mips. Αν ψάχνετε για πληροφορίες σε οποιαδήποτε από τις άλλες υποστηριζόμενες από το Debian αρχιτεκτονικές κοιτάξτε στις σελίδες Debian-Ports.

2.1.2. CPU, Μητρικές, και Υποστήριξη Video

To Debian στην αρχιτεκτονική Mips υποστηρίζει τις παρακάτω πλατφόρμες:

  • SGI IP 22: αυτή η πλατφόρμα περιλαμβάνει τα μηχανήματα της SGI Indy, Indigo 2 και Challenge S. Καθώς τα μηχανήματα αυτά είναι αρκετά παρόμοια, όποτε αναφερόμαστε στο παρόν κείμενο σε μηχανήματα SGI Indy αυτό εννοεί επίσης και τα μηχανήματα Indigo 2 και Challenge S.

  • SGI IP32: η πλατφόρμα αυτή είναι γενικά γνωστή σαν SGI O2.

  • MIPS Malta: αυτή η πλατφόρμα μπορεί να προσομοιωθεί με τον προσομοιωτή QEMU δίνοντας έτσι έναν καλό τρόπο για να δοκιμάσει κανείς και να τρέξει το Debian στην αρχιτεκτονική MIPS αν δεν διαθέτει το απαραίτητο σύστημα.

  • Broadcom BCM91250A (SWARM): πρόκειται για μια μητρική τύπου ATX από την Broadcom για δοκιμές και βασίζεται στην οικογένεια επεξεργαστών διπλού πυρήνα SB1 1250

  • Broadcom BCM91480B (BigSur): πρόκειται για μια μητρική τύπου ATX για δοκιμές από την Broadcom βασισμένη στον επεξεργαστή τετραπλού πυρήνα SB1A 1480 CPU.

Ολοκληρωμένες πληροφορίες για τα υποστηριζόμενα μηχανήματα mips/mipsel μπορούν να βρεθούν στη σελίδα Linux-MIPS homepage . Στη συνέχεια καλύπτονται μόνο συστήματα που υποστηρίζονται από τον εγκαταστάτη του Debian. Αν ενδιαφέρεστε για υποστήριξη άλλων υποαρχιτεκτονικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την λίστα αλληλογραφίας debian-mips mailing list.

2.1.2.1. CPU

Στα μηχανήματα SGI IP22, SGI Indy, Indigo 2 και Challenge S με επεξεργαστές R 4000, R4400, R4600 και R5000 εγκαταστάσεις του Debian υποστηρίζονται μόνο για big endian MIPS. Σε μηχανήματα SGI IP32, μόνο συστήματα που βασίζονται στον επεξεργαστή R5000 υποστηρίζονται αυτή την στιγμή. Η δοκιμαστική μητρική BCM91250A έρχεται με έναν επεξεργαστή SB1 1250 διπλού πυρήνα που υποστηρίζεται σε κατάσταση SMP (Συμμετρικής Πολυεπεξεργασίας) από αυτόν τον εγκαταστάτη. Παρόμοια, η δοκιμαστική μητρική BCM91480B περιέχει έναν επεξεργαστή SB1A 1480 με τέσσερις πυρήνες που υποστηρίζονται επίσης σε κατάσταση SMP.

Μερικά μηχανήματα MIPS μπορούν να λειτουργήσουν τόσο σε κατάσταση big όσο και little endian. Για μηχανήματα MIPS little endian παρακαλούμε διαβάστε την τεκμηρίωση για την αρχιτεκτονική mipsel.

2.1.3. Υποστήριξη Κάρτας Γραφικών

Η υποστήριξη που παρέχει το Debian για γραφικά περιβάλλοντα καθορίζεται από την υποκείμενη υποστήριξη που υπάρχει στο σύστημα Χ11 του X.Org. Οι περισσότερες κάρτες οθόνης AGP, PCI και PCIe δουλεύουν με το X.Org. Λεπτομέρειες για τις υποστηριζόμενες κάρτες γραφικών, διαύλους, οθόνες και ποντίκια μπορούν να βρεθούν στο http://xorg.freedesktop.org/. Το Debian 5.0 έρχεται με την έκδοση 7.3 του XOrg.

Το παραθυρικό σύστημα Χ11 του X.Org υποστηρίζεται μόνο στα συστήματα SGI Indy και Ο2. Οι μητρικές δοκιμών Broadcom BCM91250A και BCM91480B έχει κανονικές υποδοχές PCI των 3.3v και υποστηρίζουν VGA με προσομοίωση ή Linux framebuffer σε επιλεγμένες γραφικές κάρτες. Για τις μητρικές δοκιμών της Broadcom είναι διαθέσιμη μια Λίστα συμβατότητας.

2.1.4. Υλικό Δικτυακής Σύνδεσης

Σχεδόν όλoι οι τύποι καρτών δικτύου (NIC) που υποστηρίζονται από τον πυρήνα του Linux πρέπει επίσης να υποστηρίζονται από το σύστημα εγκατάστασης. Οι οδηγοί από αρθρώματα (modules) συνήθως πρέπει να φορτώνονται αυτόματα.

2.1.5. Περιφερειακά και άλλο Υλικό

Το Linux υποστηρίζει μια μεγάλη ποικιλία από συσκευές υλικού όπως ποντίκια, εκτυπωτές, σαρωτές, και συσκευές PCMCIA και USB. Παρόλα αυτά, οι περισσότερες από τις συσκευές αυτές δεν είναι απαραίτητες κατά την εγκατάσταση του συστήματος.

Η μητρική δοκιμών Broadcom BCM91250A διαθέτει συνηθισμένες θέσεις καρτώνPCI 3.3v των 32 bit και των 64 bit καθώς και συνδέσμους USB.