Kapitel 7. Starta upp ditt nya Debian-system

Innehållsförteckning

7.1. Sanningens minut
7.2. Montering av krypterade volymer
7.2.1. dm-crypt
7.2.2. loop-AES
7.2.3. Problemlösning
7.3. Logga in