5.3. Resolució de problemes del procés d'instal·lació

5.3.1. Fiabilitat del CD-ROM

De vegades, especialment amb unitats de CD-ROM velles, l'instal·lador podria no arrancar des de CD-ROM. L'instal·lador podria — inclús després d'arrencar correctament des del CD-ROM — fallar en el reconeixement del CD-ROM i donar errors mentre l'està llegint durant la instal·lació.

Hi ha causes diferents per aquests problemes. Tan sols podem llistar alguns dels problemes coneguts i donar suggeriments de com podeu tractar-los. La resta es cosa vostra.

Hi ha dos coses molt senzilles que podeu provar.

 • Si el CD-ROM no arranca, comproveu que s'ha inserit correctament i que no està brut.

 • Si l'instal·lador no reconeix el CD-ROM, proveu d'executar l'opció Detecta i munta el CD-ROM altra vegada. Alguns problemes de DMA associats a algunes unitats de CD-ROM velles es resolen d'aquesta manera.

Si no funciona, aleshores proveu els suggeriments que teniu a la subsecció de baix. Casi tots, pero no tots els suggeriments discutits són vàlids tant pels CD-ROM com pels DVD, però utilitzarem el terme CD-ROM per simplicitat.

Si no podeu aconseguir que la instal·lació funcione des de CD-ROM, proveu un dels altres mètodes d'instal·lació que hi ha.

5.3.1.1. Problemes usuals

 • Algunes unitats de CD-ROM velles no suporten la lectura de discs que es van gravar a altes velocitats utilitzant una gravadora de CD moderna.

 • Si el sistema arrenca correctament des del CD-ROM, no vol dir necessàriament que Linux suporte el CD-ROM (o més correctament, la controlador a la que teniu connectada la vostra unitat de CD-ROM).

 • Algunes unitats de CD-ROM velles no funcionen correctament si està activat l'“accés directe a memòria” (DMA).

5.3.1.2. Com investigar i potser resoldre alguns problemes

Si el CD-ROM falla a l'arrencar, proveu els següents suggeriments.

 • Comproveu que la vostra BIOS suporta l'arrencada des de CD-ROM (algunes no ho fan) i que la vostra unitat de CD-ROM suporta el mitjà que esteu utilitzant.

 • Si heu descarregat una imatge iso, comproveu que l'md5sum de la imatge coincideix amb el que estigui al fitxer MD5SUMS de la imatge, que hauria d'estar al mateix lloc d'on vau descarregar la imatge.

  $ md5sum debian-testing-i386-netinst.iso
  a20391b12f7ff22ef705cee4059c6b92 debian-testing-i386-netinst.iso
  

  A continuació, comproveu que l'md5sum del CD-ROM que heu gravat coincideix també. L'ordre següent hauria de funcionar. Utilitza la mida de la imatge per llegir el nombre correcte de byts des del CD-ROM.

  $ dd if=/dev/cdrom | \
  > head -c `stat --format=%s debian-testing-i386-netinst.iso` | \
  > md5sum
  a20391b12f7ff22ef705cee4059c6b92 -
  262668+0 registres llegits
  262668+0 registres escrits
  134486016 octets (134 MiB) copiats, 97.474 segons, 1.4 MiB/s
  

Si després d'arrencar l'instal·lador correctament, el CD-ROM no es detectat, tornar a provar podria resoldre el problema. Si teniu més d'una unitat de CD-ROM, proveu de canviar el CD-ROM a una altra unitat. Si no funciona o si el CD-ROM es reconeix però dona errors quan està llegint-lo, proveu els suggeriments que teniu a continuació. Es necessita algun coneixement bàsic de Linux per fer-ho. Per executar qualsevol de les ordres, primer hauríeu de canviar a la segona consola virtual (VT2) i activar l'intèrpret d'ordres.

 • Canvieu al VT4 o mireu els continguts del fitxer /var/log/syslog (utilitzeu el nano com a editor) per comprovar qualsevol missatge d'error específic. Després, comproveu la sortida del l'ordre dmesg.

 • Mireu en la sortida de dmesg si s'ha reconegut la vostra unitat de CD-ROM. Hauríeu de vore alguna cosa de l'esteil (les línies no han de estar obligatòriament de forma consecutiva):

  Probing IDE interface ide1...
  hdc: TOSHIBA DVD-ROM SD-R6112, ATAPI CD/DVD-ROM drive
  ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
  hdc: ATAPI 24X DVD-ROM DVD-R CD-R/RW drive, 2048kB Cache, UDMA(33)
  Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
  

  Si no veieu res de l'estil, les opcions són que no es reconega o no estiga suportada la controladora a la que esta connectat el vostre CD-ROM. Si sabeu quin controlador fa falta per la controladora, podríeu provar de carregar-lo manualment amb l'ordre modprobe.

 • Comproveu que hi ha un node de dispositiu per la vostra unitat de CD-ROM a /dev/. En els exemples de baix, açò seria el /dev/hdc. Hauria d'estar també el /dev/cdrom.

 • Utilitzeu l'ordre mount per comprovar si el CD-ROM ja està muntat; si no ho està, proveu de muntar-lo manualment:

  $ mount /dev/hdc /cdrom
  

  Mireu si s'ha produït algun error després d'executar l'ordre.

 • Comproveu si el DMA està activat:

  $ cd /proc/ide/hdc
  $ grep using_dma settings
  using_dma   1    0    1    rw
  

  Un “1” a la primera columna després de using_dma vol dir que està activat. Si ho està, proveu de desactivar-lo:

  $ echo -n "using_dma:0" >settings
  

  Comproveu que esteu en el directori del dispositiu que es correspon a la vostra unitat de CD-ROM.

 • Si hi ha algun problema a la isntal·lació, proveu de comprovar la integritat del CD-ROM fent ús de l'opció que hi ha casi al final del menú principal de l'instal·lador. Aquesta opció es pot utilitzar com una comprovació general de si el CD-ROM es pot llegir amb confiança.

5.3.2. Configuració de l'arrencada

Si teniu problemes i el nucli es penja durant l'arrencada, no reconeix els perifèrics o les unitats no es reconeixen com cal, cal primer de tot comprovar els paràmetres d'arrencada, tal com s'indica a Secció 5.2, “Paràmetres d'arrencada”.

Sovint, els problemes desapareixen si traieu maquinari addicional i perifèrics, i proveu aleshores d'arrencar de nou.

Si el sistema té una gran quantitat de memòria, superior a 512 MiB, i l'instal·lador es penja en arrencar el nucli, potser haureu d'indicar un argument d'arrencada a fi de limitar la quantitat de memòria que pot veure el nucli, com ara mem=512m.

5.3.3. Com interpretar els missatges del nucli durant l'arrencada

Durant la seqüència d'arrencada, podeu veure nombrosos missatges del tipus can't find quelcom, o quelcom not present, can't initialize quelcom, o fins i tot this driver release depends on quelcom. No us heu de preocupar per la majoria d'aquests missatges. Els veieu perquè el nucli dels sistema d'instal·lació s'ha fet perquè funcione a ordinadors amb molts dispositius perifèrics diferents. Òbviament, cap ordinador té tots els dispositius possibles, per tant el sistema operatiu potser es queixarà en cercar perifèrics que no hi ha. Potser veureu també que el sistema fa una pausa momentània. Això ocorre quan s'espera la resposta d'un dispositiu i aquest no hi és. Si trobeu que hi triga massa, podeu fer-vos després un nucli a mida (vegeu Secció 8.6, “Compilar un nou nucli”).

5.3.4. Informar d'errors d'instal·lació

Si aconseguiu completar la fase inicial d'arrencada però no podeu completar la instal·lació, l'opció Desa els registres de depuració podria ser d'utilitat. Us permet emmagatzemar a un disquet els registres d'error del sistema i informació sobre la configuració de l'instal·lador, o bé descarregar-los utilitzant un navegador web. Aquesta informació pot proporcionar-vos pistes sobre què ha anat malament i com arreglar-ho. Si aneu a enviar un informe d'error, podeu afegir-hi aquesta informació.

Podeu trobar altres missatges d'instal·lació pertinents a /var/log/ durant la instal·lació, i a /var/log/installer/ després que l'ordinador s'haja arrencat en el sistema ja instal·lat.

5.3.5. Emissió d'informes d'error

Si encara teniu problemes, podeu enviar un informe d'instal·lació. Us animem a enviar també informes en cas que la instal·lació haja reeixit, per poder disposar de la major quantitat d'informació possible sobre el major nombre de configuracions de maquinari.

Fixeu-vos que el vostre informe d'instal·lació es publicarà al Sistema de seguiment d'errors de Debian (BTS) i s'enviarà a una llista de correu pública. Assegureu-vos d'utilitzar una adreça de correu que no us importe fer pública.

Si teniu un sistema Debian en funcionament, la manera més fàcil d'emetre un informe d'instal·lació és instal·lar els paquets installation-report i reportbug (apt-get install installation-report reportbug) i configurar reportbug tal com s'explica a Secció 8.5.2, “Enviar correus fora del sistema”, executant l'ordre reportbug installation-reports.

De forma alternativa, podeu utilitzar aquesta plantilla per als informes d'instal·lació, i enviar-lo com un informe d'error al pseudopaquet installation-reports, enviant-lo a (en anglès).

Package: installation-reports

Boot method: <Com heu arrencat l'instal·lador Amb un CD? Amb un disquet? En xarxa?>
Image version: <És millor la URL completa a la imatge que descarregat>
Date: <Data i hora de la instal·lació>

Machine: <Descripció de la màquina (p.ex., IBM Thinkpad R32)>
Processor:
Memory:
Partitions: <empreu la informació de l'ordre df -Tl; preferentment la de la taula de particions sense cap format (raw)>

Informació d'«lspci -knn» (o «lspci -nn»):

Base System Installation Checklist:
[O] = OK, [E] = Error (please elaborate below), [ ] = didn't try it

Initial boot:      [ ]
Detect network card:  [ ]
Configure network:   [ ]
Detect CD:       [ ]
Load installer modules: [ ]
Detect hard drives:   [ ]
Partition hard drives: [ ]
Install base system:  [ ]
Clock/timezone setup:  [ ]
User/password setup:  [ ]
Install tasks:     [ ]
Install boot loader:  [ ]
Overall install:    [ ]

Comentaris/Problemes:

<Descripció detallada de la instal·lació i qualsevol pensada, comentari
   o idea que tingueu durant la instal·lació inicial.>

En l'informe de l'error, descriviu el problema, incloent-hi els darrers missatges del nucli si es tracta d'una penjada d'aquest. Descriviu els passos que heu fet que han conduït al sistema a l'estat problemàtic.