5.2. Hjälpmedel

Vissa användare kan behöva speciellt stöd på grund av någon typ av nedsatt syn. USB-punktskriftsskärmar upptäcks automatiskt men de flesta andra hjälpmedelsfunktioner måste aktiveras manuellt. Vissa uppstartsparametrar kan läggas till för att aktivera hjälpmedelsfunktioner. Obserera att på de flesta arkitekturer så tolkar starthanteraren ditt tangentbord som ett QWERTY-tangentbord.

5.2.1. Punktskriftsskärmar med USB

Punktskriftsskärmar för USB ska identifieras automatiskt. En textversion av installationsprogrammet kommer sedan att väljas automatiskt och stöd för punktskriftsskärmen kommer att installeras automatiskt på målsystemet. Du kan därför bara trycka på Enter vid uppstartsmenyn. När brltty har startats så kan du välja en punktskriftstabell genom att gå in i inställningsmenyn.

5.2.2. Punktskriftsskärmar med seriekabel

Punktskriftsskärmar via serieport kan inte med säkerhet identifieras automatiskt (eftersom det kan skada några av dem). Du behöver därför lägga till uppstartsparametern brltty=drivrutin,port,tabell för att berätta för brltty vilken drivrutin som den ska använda. drivrutin ska ersättas med den tvåbokstaviga koden för drivrutinen för din terminal (se kodlistan för drivrutiner). port ska ersättas med namnet på serieporten som skärmen är ansluten till, ttyS0 är standard. tabell är namnet på punktskriftstabellen som ska användas (se kodlistan över tabeller); den engelska tabellen är standard. Observera att tabellen kan ändras senare genom att gå in i inställningsmenyn.

5.2.3. Brädenheter

Vissa hjälpmedelsenheter är faktiska kort som ansluts inne i datorn och som läser test direkt från grafikminnet. För att få dem att fungera så måste stöd för framebuffer inaktiveras genom att använda uppstartsparametern fb=false. Detta kommer dock att minska antalet tillgängliga språk.

5.2.4. Tema med hög kontrast

För användare med nedsatt syn så kan installationsprogrammet använda ett tema med hög konstrast som gör det med läsbart. För att aktivera det, lägg till uppstartsparametern theme=dark.