5.1. Starta upp installationsprogrammet på IA-64

5.1.1. Uppstart från en cd-rom

Den enklaste vägen för de flesta personer är att använda en uppsättning Debian-cd-skivor. Om du har en cd-uppsättning och om din maskin har stöd för att starta upp direkt från cd, bra! Bara att mata in din cd-skiva, starta om och fortsätt till nästa kapitel.

Observera att vissa cd-enheter kan kräva speciella drivrutiner och kan därför vara otillgängliga i de tidiga stegen av installationen. Om det visar sig att det vanliga sättet att starta upp från en cd inte fungerar på din maskinvara, besök det här kapitlet igen och läs om alternativa kärnor och installationsmetoder som kan fungera för dig.

Även om du inte kan starta upp från cd-rom kan du antagligen installera Debians systemkomponenter och de paket du vill från cd-rom. Starta helt enkelt upp på ett annat media, såsom disketter. När det är dags att installera operativsystemet, grundsystemet och eventuellt andra paket, peka installationssystemet till cd-rom-enheten.

Om du har problem att starta upp, se Avsnitt 5.4, ”Felsök installationsprocessen”.

Cd-innehåll

Det finns tre enkla variationer av Debians installationsskivor. Cd-skivan Visitkort innehåller en minimal installation som passar på ett minimalt cd-media. Den kräver en nätverksanslutning för att installera resten av grundinstallationen och skapa ett användbart system. Cd-skivan Nätinstallation har alla paket för en grundinstallation men kräver en nätverksanslutningen till en Debian-spegel för att installera de extra paket som man vill ha för ett komplett system. Uppsättningen av Debian-cd-skivor kan installera ett komplett system från en mängd olika paket utan behov av tillgång till nätverket.

Arkitekturen IA-64 använder nästa generations Extensible Firmware Interface (EFI) från Intel. Olik det traditionella x86 BIOS som inte känner till mer om uppstartsenheten annat än partitionstabellen och huvudstartsektorn (MBR), EFI kan läsa och skriva filer från FAT16- eller FAT32-formaterade diskpartitioner. Det här förenklar den ofta mystiska processen hur ett system startas upp. Starthanteraren och EFI-firmware som har stöd för det har ett helt filsystem att lagra nödvändiga filer för att starta upp maskinen. Det betyder att systemdisken på ett IA-64-system har ytterligare en diskpartition som är dedicerad till EFI istället för den enkla MBR eller uppstartsblock på mer konventionella system.

Debian Installer-cd-skivan innehåller en liten EFI-partition där starthanteraren ELILO, dess konfigurationsfil, installationsprogrammets kärna, och initiala filsystem (initrd) finns. Det körande systemet innehåller även en EFI-partition där de nödvändiga filerna för uppstart av systemet finns. De här filerna är läsbara från EFI-skalet som beskrivs nedan.

De flesta detaljer för hur ELILO faktiskt läser in och startar ett system är inte synliga för systeminstalleraren. Dock, installeraren måste ställa in en EFI-partition före installation av grundsystemet. Annars kommer installationen av ELILO att misslyckas som resulterar i att systemet inte kan startas upp. EFI-partitionen allokeras och formateras i partitioneringssteget av installationen före inläsningen av paketen på systemdisken. Partitioneringsfunktionen verifierar även att en lämplig EFI-partition finns före den tillåter installationen att fortsätta.

EFI Boot Manager visas som sista steget för initiering av den fasta programvaran. Den visar en menylista från vilken användaren kan välja ett alternativ. Beroende på systemmodellen och vilken annan programvara som har lästs in på systemet kan den här menyn skilja sig från system till system. Det bör finnas åtminstone två menyposter, Boot Option Maintenance Menu och EFI Shell (Built-in). Första alternativet föredras, dock, om det alternativet inte finns tillgängligt eller att cd-skivan av någon anledning inte startar upp med den, använd det andra alternativet.

VIKTIGT

EFI Boot Manager kommer att välja en standardåtgärd för uppstart, vanligtvis det första menyvalet, inom ett förinställt antal sekunder. Det här indikeras av en nedräkning i nedre delen av skärmen. När räknaren har räknat ned och systemet startar standardåtgärden, kanske du måste starta om maskinen för att fortsätta installationen. Om standardåtgärden är EFI-skalet kan du återvända till Boot Manager genom att köra exit vid skalprompten.

5.1.1.1. Alternativ 1: Starta upp från Boot Option Maintenance Menu

 • Mata in cd-skivan i dvd/cd-enheten och starta om maskinen. Den fasta programvaran kommer att visa EFI Boot Manager-sidan och menyn efter den färdigställt sin systeminitiering.

 • Välj Boot Maintenance Menu från menyn med piltangenterna och tryck ENTER. Det här kommer att visa en ny meny.

 • Välj Boot From a File från menyn med piltangenterna och tryck ENTER. Det här kommer att visa en lista på enheter som den fasta programvaran har sökt efter. Du bör se två menyrader som innehåller antingen etiketten Debian Inst [Acpi ... eller Removable Media Boot. Om du undersöker resten av menyraden kommer du att se att informationen för enheten och styrkortet är samma.

 • Du kan välja någon av posterna som refererar till cd/dvd-enheten. Välj med piltangenterna och tryck sedan ENTER. Om du väljer Removable Media Boot kommer maskinen att omedelbart påbörja uppstartssekvensen. Om du istället väljer Debian Inst [Acpi ..., kommer den att visa en kataloglistning på den startbara delen av cd-skivan, som kräver att du fortsätter till nästa (ytterligare) steg.

 • Du behöver endast det här steget om du valde Debian Inst [Acpi .... Kataloglistningen kommer även att visa [Treat like Removable Media Boot] på den näst sista raden. Välj den raden med piltangenterna och tryck ENTER. Det här kommer att starta inläsningssekvensen för uppstarten.

Dessa steg startar Debians starthanterare som kommer att visa en menysida för dig att välja en uppstartskärna och flaggor. Fortsätt till valet av uppstartskärna och flaggor.

5.1.1.2. Alternativ 2: Starta upp från EFI-skalet

Om, av någon anledning, alternativ 1 inte lyckas, starta om maskinen och när EFI Boot Manager-skärmen visas bör det finnas ett alternativ kallat EFI Shell [Built-in]. Starta upp Debian Installer-skivan med följande steg:

 • Mata in cd-skivan i dvd/cd-enheten och starta om maskinen. Den fasta programvaran kommer att visa EFI Boot Manager-sidan och menyn efter den färdigställer systeminitieringen.

 • Välj EFI Shell från menyn med piltangenterna och tryck ENTER. EFI-skalet kommer att söka av alla startbara enheter och visa dem i konsollen före den visar sin kommandoprompt. De kända partitioner som är startbara på enheterna kommer att visa enhetsnamnet fsn:. Alla andra kända partitioner kommer att namnges som blkn:. Om du matade in cd-skivan precis innan du gick in i skalet kommer det ta några extra sekunder när den initierar cd-enheten.

 • Undersök utskriften från skalet som letar efter cd-rom-enheten. Det är antagligen enheten fs0: även om andra enheter med startbara partitioner också kommer att visas som fsn.

 • Ange fsn: och tryck på ENTER för att välja den enhet där n är partitionsnumret för cd-rom. Skalet kommer nu att visa partitionsnumret som sin prompt.

 • Ange elilo och tryck på ENTER. Det kommer att påbörja uppstartssekvensen.

Som med alternativ 1, de här stegen startar Debians starthanterare som kommer att visa en menysida för dig där du kan välja en uppstartskärna och alternativ. Du kan även ange det kortare kommandot fsn:elilo vid skalprompten. Fortsätt till att välja uppstartskärna och alternativ.

5.1.1.3. Installation med en seriekonsoll

Du kan välja att genomföra en installation med en skärm och tangentbord eller genom att använda en serieanslutning. För att använda skärm/tangentbord, välj ett alternativ som innehåller strängen [VGA console]. För att installera över en serieanslutning, välj ett alternativ som innehåller strängen [BAUD baud serial console], där BAUD är hastigheten för din seriekonsoll. Menyposter för de mest vanliga hastigheterna för ttyS0-enheten är förkonfigurerade.

I de flesta fall kommer att du vilja att installationsprogrammet använder samma bithastighet som din anslutning till EFI-konsollen. Om du inte är säker på vad den här inställningen är inställd till kan du hämta den med kommandot baud i EFI-skalet.

Om det inte finns ett alternativ tillgängligt som är konfigurerad för serieenheten eller den hastighet du vill använda kan du åsidosätta inställningarna för konsollen för en av de befintliga menyalternativen. Till exempel för att använda en konsoll på 57600 baud över enheten ttyS1, ange console=ttyS1,57600n8 i textfönstretBoot:.

Notera

De flesta IA-64-maskiner skeppas med en standardinställning för konsollen på 9600 baud. Den här inställningen är ganska långsam, och den normala installationsprocessen kommer att ta mycket längre tid att rita upp varje skärm. Du bör tänka på att antingen öka hastigheten som används för att genomföra installationen, eller genomföra en installation i textläget. Se hjälpmenyn Params för instruktioner för hur man startar installationsprogrammet i textläge.

Varning

Om du väljer fel konsolltyp kommer du kunna välja kärna och ange parametrar men både skärmen och din inmatning kommer att försvinna så snart som kärnan startat och kräver att du startar om före du kan påbörjar installationen.

5.1.1.4. Välj uppstartskärna och inställningar

Starthanteraren kommer att visa ett formulär med en menylista och ett textfönster med en Boot:-prompt. Piltangenterna väljer en post från menyn och all text som skrivs på tangentbordet visas i textfönstret. Det finns även hjälpskärmar som kan visas genom att tryck på lämplig funktionstangent. Hjälpskärmen General förklarar menyvalet och skärmen Params förklarar de vanliga kommandoradsflaggorna.

Konsultera hjälpskärmen General för beskrivningen av vilka kärnor och installationslägen som är mest lämpliga för din installation. Du bör även konsultera Avsnitt 5.3, ”Uppstartsparametrar” nedan för ytterligare parametrar som du kanske vill ställa in i textfönstret Boot:. Kärnversionen du väljer kommer att välja den kärnversion som kommer att användas för både installationsprocessen och det installerade systemet. Om du påträffar problem med kärnan under installationen, kommer du även att få de samma problem med systemet du installerar. De följande två stegen kommer att välja och påbörja installationen:

 • Välj kärnversionen och installationsläget som är mest lämplig för dina behov med piltangenterna.

 • Ange valfri uppstartsparameter genom att skriva på tangentbordet. Texten kommer att visas direkt i textfönstret. Det är här som kärnparametrar (såsom inställningar för seriekonsoll) anges.

 • Tryck ENTER. Det kommer att läsa in och starta kärnan. Kärnan kommer att visa dess vanliga initieringsmeddelanden följt av första skärmen av Debian Installer.

Fortsätt till nästa kapitel för att fortsätta installationen där du kommer att ställa in språkanpassning, nätverk och diskpartitioner.

5.1.2. Uppstart via TFTP

Starta upp ett IA-64-system från nätverket liknar en uppstart från en cd-skiva. Den enda skillnaden är hur installationskärnan läses in. EFI Boot Manager kan läsa in och starta program från en server på nätverket. När installationskärnan är inläst och startar, kommer systeminstallationen att fortsätta genom samma steg som för cd-installationen, med undantaget av att paketen för grundinstallationen kommer att läsas från nätverket istället för cd-enheten.

Uppstart från nätverket kräver att du har en nätverksanslutning och en TFTP-server konfigurerad för uppstarter (DHCP, RARP eller BOOTP).

Installationsmetoden som har stöd för nätverksuppstart finns beskriven i Avsnitt 4.3, ”Förbered filerna för nätverksuppstart via TFTP”.

Nätverksuppstart för IA-64-system kräver två arkitekturspecifika åtgärder. På uppstartsservern måste DHCP och TFTP konfigureras för att leverera elilo. På klienten måste ett nytt uppstartsalternativ definieras i EFI-uppstartshanteraren för att aktivera inläsning över ett nätverk.

5.1.2.1. Konfiguration av servern

En lämplig TFTP-post för att starta upp via nätverket på ett IA-64-system ser ut ungefär som den här:

host mcmuffin {
    hardware ethernet 00:30:6e:1e:0e:83;
    fixed-address 10.0.0.21;
    filename "debian-installer/ia64/elilo.efi";
}

Observera att målet är att få elilo.efi att köra på klienten.

Packa upp filen netboot.tar.gz i katalogen som används som rot för din tftp-server. Vanliga rotkataloger för tftp är /var/lib/tftp och /tftpboot. Det kommer att skapas en debian-installer-katalog som innehåller uppstartsfilerna för ett IA-64-system.

# cd /var/lib/tftp
# tar xvfz /home/user/netboot.tar.gz
./
./debian-installer/
./debian-installer/ia64/
[...]

Filen netboot.tar.gz innehåller en fil kallad elilo.conf som bör fungera för de flesta konfigurationer. Dock, om du behöver göra ändringar i denna fil kan du hitta den i katalogen debian-installer/ia64/. Det är möjligt att ha olika konfigurationsfiler för olika klienter genom att namnge dem med klientens IP-adress hexadecimalt och ändelsen .conf istället för elilo.conf. Se dokumentationen som tillhandahålls av paketet elilo för detaljer.

5.1.2.2. Konfiguration av klienten

För att konfigurera stöd för klienten att starta upp via TFTP, börja genom att starta upp till EFI och gå in i Boot Option Maintenance Menu.

 • Lägg till ett uppstartsalternativ.

 • Du bör se en eller flera rader med texten Load File [Acpi()/.../Mac()]. Om fler än en av de här raderna finns, välj den som innehåller MAC-adressen för gränssnittet från vilket du kommer att starta upp. Använd piltangenterna för att markera ditt val, tryck sedan Enter.

 • Namnge posten Netboot eller något liknande, spara, och gå tillbaka till menyn med uppstartsalternativ.

Du bör se det nya uppstartsalternativet som du nyss skapade, och att välja det för initiera en DHCP-fråga som leder till en inläsning av elilo.efi från TFTP-servern.

Starthanteraren kommer att visa sin prompt efter den har hämtat och bearbetat sin konfigurationsfil. Vid denna punkt, fortsätter installationen med samma steg som en cd-installation. Välj ett uppstartsalternativ som ovan och när kärnan har installerat sig själv från nätverket, kommer den att starta Debian Installer.

Fortsätt till nästa kapitel för att fortsätta installationen där du kommer att ställa in språkanpassning, nätverk och diskpartitioner.