Kapitel 5. Starta upp installationssystemet

Innehållsförteckning

5.1. Starta upp installationsprogrammet på IA-64
5.1.1. Uppstart från en cd-rom
5.1.2. Uppstart via TFTP
5.2. Hjälpmedel
5.2.1. Punktskriftsskärmar med USB
5.2.2. Punktskriftsskärmar med seriekabel
5.2.3. Brädenheter
5.2.4. Tema med hög kontrast
5.3. Uppstartsparametrar
5.3.1. Parametrar för Debian Installer
5.4. Felsök installationsprocessen
5.4.1. Tillförlitlighet för cd-rom
5.4.2. Uppstartskonfiguration
5.4.3. Tolkning av kärnans uppstartsmeddelanden
5.4.4. Rapportering av installationsproblem
5.4.5. Skicka installationsrapporter