Capítol 5. Arrencada del sistema d'instal·lació

Sumari

5.1. Arrencada de l'instal·lador en l'arquitectura IA-64
5.1.1. Arrencada des d'un CD-ROM
5.1.2. Arrencada amb el TFTP
5.2. Paràmetres d'arrencada
5.2.1. Paràmetres de l'instal·lador de Debian
5.3. Resolució de problemes del procés d'instal·lació
5.3.1. Fiabilitat del CD-ROM
5.3.2. Configuració de l'arrencada
5.3.3. Com interpretar els missatges del nucli durant l'arrencada
5.3.4. Informar d'errors d'instal·lació
5.3.5. Emissió d'informes d'error