2.5. Requeriments de memòria i espai de disc

Com a mínim hauríeu de tenir 32MB de memòria i 500MB d'espai disponible al disc dur per dur a terme una instal·lació normal. Fixeu-vos que aquestes xifres tiren més aviat a la baixa. Per a estimacions més realistes, vegeu Secció 3.4, “Satisfer els requisits mínims de maquinari”.

La instal·lació en sistemes amb poca memòria o espai en disc disponible podria ser possible però tan sols es recomanable per usuaris amb experiència. Per a un sistema mínim de consola (tots els paquets estàndards) necessitareu 250 MiB. Si voleu instal·lar una quantitat raonable de programari, inclòs l'X Window System i alguns programes i biblioteques de desenvolupament, necessitareu com a mínim 400 MiB. Per a un sistema més o menys complet necessitareu alguns gigabytes.