2.2. Dispositius que requereixen microprogramari

A part de la disponibilitat d'un controlador de dispositiu, algun maquinari també requereix carregar l'anomenat firmware o microprogramari al dispositiu abans de que esdevingui operatiu. Això és comú en targetes de xarxa (especialment NIC sense fils), però per exemple alguns dispositius USB o inclús algunes controladores de discs durs també requereixen microprogramari.

En molts casos el microprogramari no és lliure d'acord amb el criteri emprat pel projecte Debian GNU/Linux i per tant no es pot incloure en la distribució principal ni en el sistema d'instal·lació. Si el controlador del dispositiu esta inclòs en la distribució i Debian GNU/Linux pot distribuir legalment el microprogramari, aquest estarà normalment disponible com un paquet separat a la secció «non-free» de l'arxiu.

No obstant, això no vol dir que aquest maquinari no es pugui emprar durant la instal·lació. Començant amb Debian GNU/Linux 5.0, debian-installer suporta carregar fitxers de microprogramari i paquets contenint microprogramari d'un mitja extraïble, com un disquet o un llapis USB. Vegeu Secció 6.4, “Carregar microprogramari no inclòs a l'instal·lador” per a informació detallada de com carregar fitxers de microprogramari o paquets durant la instal·lació.