D.3. Instal·lar Debian GNU/Linux des d'un sistema Unix/Linux

Aquesta secció explica com instal·lar Debian GNU/Linux des d'un Unix o Linux, sense utilitzar el sistema de menús de l'instal·lador com s'explica a tot aquest manual. Aquest COM ES FA d'“instal·lació creuada” l'han demanat usuaris de Red Hat, Mandrake i SuSE que migren a Debian GNU/Linux. En aquesta secció es pressuposa una certa familiaritat amb la introducció d'ordres *nix i la navegació pel sistema de fitxers. En aquesta secció, $ significa que l'ordre s'ha d'introduir a sistema actual de l'usuari, i # significa que l'ordre s'ha d'introduir al chroot de Debian.

Una vegada tingueu configurat el sistema Debian a la vostra mida, podreu migrar totes les dades existents (si hi ha alguna) i continuar treballant. Aquesta és per tant una instal·lació Debian GNU/Linux amb “temps de fora de servei zero”. També és una manera intel·ligent de treballar amb maquinari que d'altra manera no vol funcionar bé amb diferents arrencades o mitjans d'instal·lació.

Nota

Ja que aquesta és principalment una tasca manual, heu de considerar que haureu de fer moltes configuracions bàsiques del sistema, que requeriran més coneixement en general sobre Debian i Linux que el necessari per a realitzar una instal·lació regular. No espereu que aquest procediment resulti en un sistema idèntic al que obtindríeu amb una instal·lació regular. També heu de tindre en compte que aquest procediment només descriu els passos bàsics per a configurar el sistema. Pot ser que siguin necessaris passos addicionals d'instal·lació i/o configuració.

D.3.1. Començar

Amb les actuals eines *nix, es necessita tornar a partir el disc, creant al menys un sistema de fitxers i una partició d'intercanvi. Necessitareu al menys 350 MiB d'espai per una instal·lació de consola, o bé al menys 1 GiB si voleu instal·lar X (més si intenteu instal·lar algun entorn d'escriptori com el GNOME o el KDE).

A continuació, crear sistemes de fitxers a les vostres particions. Per exemple, per crear un sistema de fitxers ext3 a la partició /dev/hda6 (que és el nostre exemple per la partició arrel):

# mke2fs -j /dev/hda6

Si voleu crear un sistema de fitxers ext2, ometeu -j.

Inicialitzeu i activeu l'intercanvi (substituïu el nombre de la partició per la vostra partició d'intercanvi de Debian):

# mkswap /dev/hda5
# sync; sync; sync
# swapon /dev/hda5

Munteu la partició a /mnt/debinst (el lloc d'instal·lació, per ser l'arrel (/) del sistema de fitxers del nou sistema). El punt de muntatge és arbitrari, i se'n farà ús després.

# mkdir /mnt/debinst
# mount /dev/hda6 /mnt/debinst

Nota

Si voleu tenir parts del vostre sistema de fitxers (p.ex. /usr) muntats en particions separades, haureu de crear i muntar aquests directoris manualment abans de procedir amb la següent fase.

D.3.2. Instal·lar debootstrap

L'eina que utilitza l'instal·lador de Debian, i que es reconeix oficialment com la manera d'instal·lar un sistema base de Debian, és debootstrap. Fa ús de wget i ar, i per altra part tan sols depèn de /bin/sh i eines Unix/Linux bàsiques[20]. Instal·leu wget i ar si no hi són ara al vostre sistema, i descarregueu i instal·leu debootstrap.

Podeu també utilitzar el procediment següent per fer la instal·lació de forma manual. Creeu un directori de treball per extreure els .deb dins:

# mkdir work
# cd work

El binari de debootstrap el podeu trobar a l'arxiu de Debian (assegureu-vos de seleccionar l'arxiu correcte per la vostra arquitectura). Descarregueu el .deb debootstrap del repositori, copieu el paquet al directori i extraieu-ne els fitxers. Necessitareu tenir privilegis de root per instal·lar els fitxers.

# ar -x debootstrap_0.X.X_all.deb
# cd /
# zcat /full-path-to-work/work/data.tar.gz | tar xv

D.3.3. Executar debootstrap

Podeu descarregar els fitxers que necessiteu del debootstrap directament de l'arxiu quan l'executeu. Podeu substituir ftp.es.debian.org/debian per qualsevol rèplica de l'arxiu a l'ordre de l'exemple de baix, preferiblement per un que estigui a prop vostre. Teniu una llista de les rèpliques a http://www.debian.org/misc/README.mirrors.

Si teniu un CD de Debian GNU/Linux lenny muntat a /cdrom, podeu substituir l'adreça del http per: file:/cdrom/debian/

Substituïu una de les següents per ARCH a l'ordre debootstrap: alpha, amd64, armel, hppa, i386, ia64, m68k, mips, mipsel, powerpc, s390 o sparc.

# /usr/sbin/debootstrap --arch ARCH lenny \
   /mnt/debinst http://ftp.es.debian.org/debian

D.3.4. Configurar el sistema base

Ara ja teniu un sistema Debian real al disc, això si, molt petit. Feu chroot:

# LANG=C chroot /mnt/debinst /bin/bash

Després d'entrar al chroot podríeu necessitar ajustar la definició de terminal per que sigui compatible amb el sistema Debian base, per exemple:

# export TERM=xterm-color

D.3.4.1. Crear fitxers de dispositiu

En aquest punt /dev/ només conté fitxers de dispositiu molt bàsics. Per als següents passos de la instal·lació pot ser que es requereixin fitxers de dispositiu addicionals. Hi ha diferents maneres d'assolir això, i el mètode que hauríeu d'emprar depèn del sistema hoste que esteu usant per a fer la instal·lació, de si fareu servir o no un nucli modular, i de si penseu usar fitxers de dispositiu estàtics o dinàmics (e.x. usant udev) per al nou sistema.

Algunes de les opcions disponibles són:

 • crear un conjunt de fitxers de dispositiu estàtic fent servir

  # cd /dev
  # MAKEDEV generic
  

 • només crear manualment dispositius de fitxer fent servir MAKEDEV

 • muntar vinculantment «bind mount» /dev des del vostre sistema hoste a sobre de /dev al sistema destí; tingueu en compte que els guions «postinst» d'alguns paquets poden intentar crear fitxers de dispositiu, per tant aquest opció s'ha usar amb cura

D.3.4.2. Muntatge de les particions

Necessitareu crear el fitxer /etc/fstab.

# editor /etc/fstab

Aquest és un exemple que podeu modificar per que s'ajuste a los vostres necessitats:

# /etc/fstab: informació estàtica del sistema de fitxers.
#
# s. fitxers  punt muntatge tipus  opcions         dump passades
/dev/XXX     /       ext3  defaults         0  1
/dev/XXX     /boot     ext3  ro,nosuid,nodev     0  2

/dev/XXX     none     swap  sw            0  0
proc       /proc     proc  defaults         0  0

/dev/fd0     /media/floppy auto  noauto,rw,sync,user,exec 0  0
/dev/cdrom    /media/cdrom iso9660 noauto,ro,user,exec   0  0

/dev/XXX     /tmp     ext3  rw,nosuid,nodev     0  2
/dev/XXX     /var     ext3  rw,nosuid,nodev     0  2
/dev/XXX     /usr     ext3  rw,nodev         0  2
/dev/XXX     /home     ext3  rw,nosuid,nodev     0  2

Utilitzeu mount -a per muntar tot el sistema de fitxers que heu especificat al vostre /etc/fstab, o bé munteu cada sistema de fitxers de forma individual:

# mount /path  # e.g.: mount /usr

Els sistemes Debian tenen punts de muntatge pels dispositius extraïbles a /media, però manté enllaços per raons de compatibilitat a /. Creeu aquests si els necessiteu, per exemple:

# cd /media
# mkdir cdrom0
# ln -s cdrom0 cdrom
# cd /
# ln -s media/cdrom

Podeu muntar el sistema de fitxers proc varies vegades i a llocs arbitraris, però s'espera tenir el /proc. Si no utilitzeu mount -a, assegureu-vos de muntar proc abans de continuar:

# mount -t proc proc /proc

L'ordre ls /proc ha de mostrar ara un directori no buit. Si això fallés, podeu provar de muntar proc des de fora del chroot:

# mount -t proc proc /mnt/debinst/proc

D.3.4.3. Configurar la zona horària

Hi ha una opció al fitxer /etc/default/rcS que determina si el sistema interpretarà que el rellotge intern està en UTC o en horari local. L'ordre següent permetrà configurar i triar la vostra zona horària.

# editor /etc/default/rcS
# dkpg-reconfigure tzdata

D.3.4.4. Configurar la xarxa

Per configurar la xarxa, editeu /etc/network/interfaces, /etc/resolv.conf, /etc/hostname i /etc/hosts.

# editor /etc/network/interfaces

Ací teniu alguns exemples senzills de /usr/share/doc/ifupdown/examples:

######################################################################
# /etc/network/interfaces -- fitxer de configuració per ifup(8), ifdown(8)
# Llegiu la pàgina del manual de interfaces(5) per veure quines
# opcions teniu al vostre abast.
######################################################################

# Sempre voldrem la interfície loopback
#
auto lo
iface lo inet loopback

# Per utilitzar dhcp:
#
# auto eth0
# iface eth0 inet dhcp

# Un exemple de configuració amb IP estàtica (broadcast i gateway són
# opcionals):
#
# auto eth0
# iface eth0 inet static
#   address 192.168.0.42
#   network 192.168.0.0
#   netmask 255.255.255.0
#   broadcast 192.168.0.255
#   gateway 192.168.0.1

Introduïu el nom del(s) vostre(s) servidor(s) de noms a /etc/resolv.conf:

# editor /etc/resolv.conf

Un exemple senzill de /etc/resolv.conf:

search hqdom.local
nameserver 10.1.1.36
nameserver 192.168.9.100

Introduïu el nom del vostre sistema (de 2 a 63 caràcters):

# echo DebianHostName > /etc/hostname

I un fitxer /etc/hosts bàsic amb suport IPv6:

127.0.0.1 localhost DebianHostName

# Les línies següents són les desitjables per màquines amb suport IPv6
::1   ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts

Si teniu vàries targetes de xarxa, ordeneu els noms dels mòduls dels controladors al fitxer /etc/modules amb l'ordre desitjat. A l'arrencada, cada targeta s'associarà amb el nom de la interfície (eth0, eth1, etc.) que esperàveu.

D.3.4.5. Configurar Apt

El debootstrap haurà creat un fitxer /etc/apt/sources.list molt bàsic que permetrà instal·lar paquets addicionals. Per altra banda, potser voldreu afegir alguns fonts addicionals, per exemple per el codi font des paquets i les actualitzacions de seguretat:

deb-src http://ftp.es.debian.org/debian lenny main

deb http://security.debian.org/ lenny/updates main
deb-src http://security.debian.org/ lenny/updates main

Recordeu d'executar aptitude update després de fer els canvis a la llista de fonts.

D.3.4.6. Configurar el teclat i els locales

Per configurar els vostres paràmetres locals per utilitzar un idioma que no sigui l'anglès, instal·leu el paquet de suport locales i configureu-lo. En aquest moment es recomana utilitzar els locales amb UTF-8.

# aptitude install locales
# dpkg-reconfigure locales

Per configurar el vostre teclat (si fa falta):

# aptitude install console-data
# dpkg-reconfigure console-data

Mireu que el teclat no es pot configurar mentre esteu al chroot, sinó que estarà configurat quan reinicia de nou.

D.3.5. Instal·lar un nucli

Si intenteu arrencar aquest sistema, probablement voldreu un nucli Linux i una carregador d'arrencada. Identifiqueu si hi ha algun nucli pre-empaquetat amb:

# apt-cache search linux-image

Si intenteu fer ús d'un nucli pre-empaquetat, potser voldreu crear un fitxer de configuració /etc/kernel-img.conf abans de fer-ho. Ací teniu un fitxer d'exemple:

# Substitució de l'administració d'imatges del nucli
# Trobareu més detalls a kernel-img.conf(5)
do_symlinks = yes
relative_links = yes
do_bootloader = yes
do_bootfloppy = no
do_initrd = yes
link_in_boot = no

Trobareu informació detallada d'aquests fitxers i de les seves opcions a la seva pàgina de manual, que podeu trobar-la després d'instal·lar el paquet kernel-package. Us recomanem que comproveu que els valors són els apropiats pel vostre sistema.

Aleshores instal·leu el paquet del nucli que trieu fent ús del nom del paquet.

# aptitude install linux-image-2.6.26-arch-etc

Si no creeu un fitxer /etc/kernel-img.conf abans d'instal·lar un nucli pre-empaquetat, aleshores se us farà algunes preguntes a la instal·lació que van dirigides a fer-ho.

D.3.6. Configuració del carregador d'arrencada

Per aconseguir que el vostre sistema Debian GNU/Linux arrenqui, configureu el carregador d'arrencada per que carregui el nucli instal·lat a la partició. Fixeu-vos que debootstrap no instal·la cap carregador d'arrencada, encara que podeu utilitzar l'aptitude dins el chroot per tal de fer-ho.

Tingueu en compte que això assumeix que s'ha creat un fitxer de dispositius /dev/hda. Hi ha mètodes alternatius per instal·lar grub, però aquests estan fora l'abast d'aquest apèndix.

D.3.7. Retocs finals

Com ja s'ha dit abans, el sistema instal·lat serà molt bàsic. Si us agradaria tenir un sistema més madur, hi ha un mètode fàcil per instal·lar tots els paquets de prioritat “standard”:

# tasksel install standard

Per suposat, podeu utilitzar l'aptitude per instal·lar paquets de forma individual.

Després de la instal·lació hi ha un munt de paquets descarregats a /var/cache/apt/archives/. Podeu alliberar espai al disc executant:

# aptitude clean[20] Això inclou les utilitats base de GNU i ordres com sed, grep, tar i gzip.