D.2. Espai requerit per a les tasques

Una instal·lació estàndard per l'arquitectura i386 amb el nucli 2.6, incloent-hi tots els paquets estàndard, requere 397 MiB d'espai de disc. Una instal·lació bàsica mínima, amb la tasca “estàndard” no seleccionada, ocuparà 250 MiB.

Important

En els dos casos és l'espai en disc utilitzat després d'acabar la instal·lació i esborrar tots els fitxers temporals. Açò també te en compte les necessitats del sistema de fitxers, per exemple els fitxers de «journal». Açò vol dir que farà falta prou més espai al disc durant la instal·lació i per l'ús normal del sistema.

La següent taula enumera les mides indicades per l'aptitude que calen per a les tasques llistades en el tasksel. Tingueu en compte que algunes d'aquestes comparteixen components, per tant la mida total de la instal·lació conjunta de dues d'elles pot resultar inferior al total de la suma indicat.

Tingueu en compte que cal afegir les mides de la taula a la de la instal·lació estàndard a l'hora de determinar la mida de les particions. La major part de la mida identificada com a “Mida de la instal·lació” l'ocuparà /usr i a /lib; la mida identificada com a “Mida de la descàrrega” cal tenir-la a l'abast (temporalment) a /var.

Tasca Mida de la instal·lació (MiB) Mida de la descàrrega (MiB) Espai requerit per a la instal·lació (MiB)
Entorn d'escriptori 1830 703 2533
Portàtil[a] 26 9 35
Servidor web 42 13 55
Servidor d'impressió 215 84 299
Servidor del DNS 3 1 4
Servidor de fitxers 74 29 103
Servidor de correu 14 5 19
Base de dades SQL 50 18 68

[a] Hi ha alguns paquets comuns a la tasca Portàtil amb la tasca Entorn d'escriptori. Si les instal·leu les dos, la tasca «Laptop» tan sols necessitarà uns MiB addicionals d'espai en disc.

Nota

La tasca Desktop instal·larà l'entorn d'escriptori GNOME.

Si la llengua emprada no és l'anglès, el tasksel potser instal·larà automàticament una tasca de localització si n'hi ha cap a l'abast per a la vostra llengua. Les necessitats d'espai canvien segons la llengua; heu de reservar uns 350 MiB en total per a la descàrrega i la instal·lació.