C.5. Προγράμματα Διαμέρισης στο Debian

Μια ποικιλία προγραμμάτων διαμέρισης έχουν προσαρμοστεί από τους προγραμματιστές του Debian ώστε να δουλεύουν σε διάφορους τύπους δίσκων και αρχιτεκτονικών υπολογιστών.

partman

Συνιστώμενο εργαλείο διαμέρισης στο Debian. Αυτό το εργαλείο πραγματικά για κάθε χρήση μπορεί επίσης να αλλάξει το μέγεθος των κατατμήσεων, να δημιουργήσει συστήματα αρχείων και να τις αντιστοιχήσει στα διάφορα σημεία προσάρτησης.

cfdisk

Ένα απλό στην χρήση, πλήρους-οθόνης πρόγραμμα διαμέρισης για τους υπόλοιπους από μας.

Σημειώστε ότι το cfdisk δεν αναγνωρίζει κατατμήσεις FreeBSD καθόλου, και σαν αποτέλεσμα τα ονόματα μπορεί επίσης να διαφέρουν.

Ένα από αυτά τα προγράμματα είναι προεπιλεγμένο να εκτελείται όταν επιλέξετε Partition disks (ή κάτι παρόμοιο). Πιθανόν να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα διαφορετικό εργαλείο διαμέρισης από την γραμμή εντολών στο VT2, αλλά αυτό είναι κάτι που δεν συνίσταται.

C.5.1. Διαμέριση για την αρχιτεκτονική IA-64

Το πρόγραμμα διαμέρισης partman είναι το προεπιλεγμένο εργαλείο για την διαμέριση δίσκων από τον εγκαταστάτη. Διαχειρίζεται το σύνολο των κατατμήσεων και τα σημεία προσάρτησής τους ώστε να διασφαλίσει ότι οι δίσκοι και τα συστήματα αρχείων είναι σωστά διαμορφωμένα για μια επιτυχημένη εγκατάσταση. Χρησιμοποιεί στην πράξη το πρόγραμμα parted για να κάνει την διαμέριση στον-δίσκο.

EFI Αναγνωρίσιμα format.

Το firmware IA-64 EFI υποστηρίζει δυο τύπους πινάκων κατάτμησης (ή επικεφαλίδων δίσκων), τους GPT και MS-DOS. Ο τύπος MS-DOS, αυτός που συνήθως χρησιμοποιείται σε i386 PC, δεν συνίσταται πλέον για συστήματα ΙΑ-64. Αν και ο εγκαταστάτης προσφέρει επίσης το πρόγραμμα cfdisk θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνον το parted γιατί είναι το μόνο που μπορεί να χειριστεί σωστά πίνακες τόσο τύπου GPT όσο και MS-DOS.

Οι αυτοματοποιημένες συνταγές για διαμέριση με το partman προσδιορίζουν μια κατάτμηση EFI σαν την πρώτη κατάτμηση στο δίσκο. Μπορείτε ακόμα να διαμορφώσετε τις κατατμήσεις σας με την επιλογή της Καθοδηγούμενης διαμέρισης από το κύριο μενού με τρόπο ανάλογο αυτού της ρύθμισης της κατάτμησης swap.

Το πρόγραμμα διαμέρισης partmanμπορεί να χειριστεί τις περισσότερες από τις διατάξεις διαμόρφωσης δίσκων. Για τις σπάνιες εκείνες περιπτώσεις που θα χρειαστεί να κάνετε χειροκίνητα την διαμόρφωση του δίσκου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κέλυφος, όπως περιγράφηκε παραπάνω, και να τρέξετε το εργαλείο parted κατευθείαν χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες του από την γραμμή εντολών. Υποθέτοντας ότι θέλετε να διαγράψετε ολόκληρο τον δίσκο σας και να δημιουργήσετε έναν πίνακα διαμέρισης GPT και μερικές κατατμήσεις, τότε κάτι αντίστοιχο με την παρακάτω ακολουθία εντολών μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

   mklabel gpt
   mkpartfs primary fat 0 50
   mkpartfs primary linux-swap 51 1000
   mkpartfs primary ext2 1001 3000
   set 1 boot on
   print
   quit

. Έτσι θα δημιουργηθεί ένας καινούριος πίνακας διαμέρισης και τρεις κατατμήσεις που θα χρησιμοποιηθούν σαν EFI κατάτμηση εκκίνησης, χώρος swap και ριζική κατάτμηση αντίστοιχα. Τέλος θέτει τη σημαία εκκίνησης στην κατάτμηση EFI. Τα μεγέθη των κατατμήσεων προσδιορίζονται σε Megabytes, με τα σημεία έναρξης και offsets από την αρχή του δίσκου. Έτσι για παράδειγμα, δημιουργήσαμε παραπάνω μια κατάτμηση ext2 1999ΜΒ αρχίζοντας με offset στα 1001ΜΒ από την αρχή του δίσκου. Σημειώστε ότι η δημιουργία μιας κατάτμησης swap με το parted μπορεί να πάρει έως και μερικά λεπτά να ολοκληρωθεί γιατί το πρόγραμμα ελέγχει την κατάτμηση για πρπβληματικά μπλοκ.

C.5.2. Απαιτήσεις κατατμήσεων από τον φορτωτή εκκίνησης.

Ο ELILO, ο φορτωτής εκκίνησης για συστήματα ΙΑ-64, απαιτεί μια κατάτμηση με σύστημα αρχείων FAT και με ενεργοποιημένη την "σημαία" boot. Η κατάτμηση πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη ώστε να χωράει τον φορτωτή εκκίνησης και οποιουσδήποτε πυρήνες ή δισκους RAM θέλετε πιθανόν να εκκινήσετε. Ένα ελάχιστο μέγεθος θα πρέπει να είναι γύρω στα 20ΜΒ αλλά αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε περισσότερους πυρήνες τα 128ΜΒ είναι πιθανόν καλλίτερο.

O διαχειριστής Εκκίνησης EFI και το κέλυφος EFI υποστηρίζουν πλήρως τον πίνακα διαμέρισης GPT οπότε η κατάτμηση εκκίνησης δεν πρέπει απαραίτητα να είναι και η πρώτη κατάτμηση ούτε καν να βρίσκεται στον ίδιο δίσκο. Αυτό είναι βολικό αν ξεχάσετε να προσδιορίσετε τη θέση της κατάτμησης και το διαπιστώσετε μόνο αφού έχετε διαμορφώσει τις υπόλοιπες κατατμήσεις στον δίσκο σας. Το πρόγραμμα διαμέρισης partman ελέγχει για μια κατάτμηση EFI την ίδια στιγμή που ελέγχει για μια κανονικά διαμορφωμένη ριζική κατάτμηση. Αυτό σας δίνει την ευκαιρία να διορθώσετε την διάταξη των κατατμήσεων στο δίσκο πριν αρχίσει η εγκατάσταση των πακέτων. Ο ευκολότερος τρόπος για να διορθώσετε αυτή την παράλειψη είναι είναι να συρρικνώσετε την τελευταία κατάτμηση του δίσκου ώστε να δημιουργήσετε επαρκή ελεύθερο χώρο για την προσθήκη μιας κατάτμησης EFI.

Συνίσταται έντονα να τοποθετήσετε την κατάτμηση εκκίνησης EFI στον ίδιο δίσκο που περιέχει και το ριζικό σύστημα αρχείων.

C.5.3. Διαγνωστικές κατατμήσεις EFI

To firmware EFI είναι σημαντικά πιο εξεζητημένο από το συνηθισμένο BIOS που βρίσκουμε στα περισσότερα PC x86. Μερικοί κατασκευαστές αξιοποιούν την δυνατότητα του EFI να προσβαίνει άμεσα αρχεία και να τρέχει προγράμματα από ένα σύστημα αρχείων στον δίσκο για την αποθήκευση διαγνωστικών και βοηθητικών προγραμμάτων διαχείρισης συστήματος βασισμένα στο EFI στον σκληρό δίσκο. Αυτό είναι ένα ξεχωριστό σύστημα αρχείων FAT στον δίσκο του συστήματος. Συμβουλευτείτε την τεκμηρίωση του συστήματος και τα βοηθήματα που έρχονται με αυτό για λεπτομέρειες. Ο πιο κατάλληλος χρόνος για να διαμορφώσετε μια τέτοια κατάτμηση διαγνωστικών είναι την ίδια στιγμή που κάνετε τη ρύθμιση της κατάτμησης εκκίνησης EFI.