Apèndix C. Particionar per a Debian

Sumari

C.1. Com decidir quines particions fer per a Debian i llurs mides
C.2. L'arbre de directoris
C.3. Esquema de particions recomanat
C.4. Noms dels dispositius a Linux
C.5. Programes de Debian per fer particions
C.5.1. Fer particions per a IA-64
C.5.2. Requeriments per la partició del carregador d'arrencada
C.5.3. Particions de diagnòstic de l'EFI