Κεφάλαιο 7. Μπαίνοντας στο καινούριο σας σύστημα Debian

Πίνακας Περιεχομένων

7.1. Η στιγμή της αλήθειας
7.2. Προσάρτηση κρυπτογραφημένων τόμων
7.2.1. loop-AES
7.2.2. dm-crypt
7.2.3. Επίλυση προβλημάτων
7.3. Είσοδος στο Σύστημα