5.1. Hjälpmedel

Vissa användare kan behöva speciellt stöd på grund av någon typ av nedsatt syn. De flesta hjälpmedelsfunktioner måste aktiveras manuellt. Vissa uppstartsparametrar kan läggas till för att aktivera hjälpmedelsfunktioner. Obserera att på de flesta arkitekturer så tolkar starthanteraren ditt tangentbord som ett QWERTY-tangentbord.

5.1.1. Brädenheter

Vissa hjälpmedelsenheter är faktiska kort som ansluts inne i datorn och som läser test direkt från grafikminnet. För att få dem att fungera så måste stöd för framebuffer inaktiveras genom att använda uppstartsparametern fb=false. Detta kommer dock att minska antalet tillgängliga språk.

5.1.2. Tema med hög kontrast

För användare med nedsatt syn så kan installationsprogrammet använda ett tema med hög konstrast som gör det med läsbart. För att aktivera det, lägg till uppstartsparametern theme=dark.