Kapitel 5. Starta upp installationssystemet

Innehållsförteckning

5.1. Hjälpmedel
5.1.1. Brädenheter
5.1.2. Tema med hög kontrast
5.2. Uppstartsparametrar
5.2.1. Parametrar för Debian Installer
5.3. Felsök installationsprocessen
5.3.1. Tillförlitlighet för cd-rom
5.3.2. Uppstartskonfiguration
5.3.3. Tolkning av kärnans uppstartsmeddelanden
5.3.4. Rapportering av installationsproblem
5.3.5. Skicka installationsrapporter