Κεφάλαιο 5. Εκκίνηση του Συστήματος Εγκατάστασης

Πίνακας Περιεχομένων

5.1. Προσβασιμότητα
5.1.1. Συσκευές Καρτών
5.1.2. Θέμα Υψηλής Αντίθεσης
5.2. Παράμετροι εκκίνησης
5.2.1. Παράμετροι του Εγκαταστάτη του Debian
5.3. Ανίχνευση λαθών της Διαδικασίας Εγκατάστασης
5.3.1. Αξιοπιστία των δίσκων CD-ROM
5.3.2. Ρύθμιση της εκκίνησης
5.3.3. Ερμηνεία των μηνυμάτων έναρξης πυρήνα!
5.3.4. Αναφορά Προβλημάτων της Εγκατάστασης
5.3.5. Διαδικασία υποβολής Αναφοράς Εγκατάστασης