Chương 4. Lấy vật chứa cài đặt hệ thống

Mục lục

4.1. Bộ đĩa CD Debian GNU/Linux chính thức
4.2. Tải tập tin xuống nhân bản Debian
4.2.1. Nơi tìm ảnh cài đặt
4.3. Chuẩn bị tập tin để khởi động qua mạng TFTP
4.3.1. Thiết lập trình phục vụ BOOTP
4.3.2. Thiết lập trình phục vụ DHCP
4.3.3. Bật chạy trình phục vụ TFTP
4.3.4. Xác định vị trí của ảnh TFTP
4.4. Cài đặt tự động
4.4.1. Cài đặt tự động bằng trình cài đặt Debian