C.5. Chương trình tạo phân vùng Debian

Vài kiểu chương trình tạo phân vùng đã được làm thích nghi bởi nhà phát triển Debian để hoạt động được trên nhiều kiểu đĩa cứng và kiến trúc máy tính khác nhau. Sau đây có danh sách các chương trình thích hợp với kiến trúc của máy tính này.

partman

Công cụ tạo phân vùng khuyến khích trong Debian. Chương trình này có nhiều khả năng có ích: nó cũng có thể thay đổi kích cỡ của phân vùng, tạo hệ thống tập tin và gán nó vào điểm lắp.

cfdisk

Bộ tạo phân vùng đĩa toàn màn hình dễ dàng, thích hợp với phần lớn người.

Ghi chú rằng chương trình cfdisk không hiểu phân vùng kiểu FreeBSD bằng cách nào cả, lại có kết quả là tên thiết bị có thể khác biệt.

Một của những chương trình này sẽ được chạy theo mặc định khi bạn chọn mục trình đơn Phân vùng đĩa (hay tương tự). Có thể sử dụng công cụ tạo phân vùng khác từ dòng lệnh trên VT2, nhưng không khuyên bạn làm như thế.

C.5.1. Phân vùng cho PA-RISC

Trình PALO, bộ nạp khởi động kiểu HPPA, cần thiết một phân vùng kiểu “F0” nằm ở một nơi nào đó trong phần 2 GB đầu của đĩa. Phân vùng này sẽ chứa bộ nạp khởi động, hạt nhân tùy chọn và đĩa RAM, thì bạn nên tạo phân vùng đủ, ít nhất 4 MB (8-16 MB là tốt hơn). Phần vững cũng cần thiết hạt nhân Linux nằm trong phần 2 GB đầu của đĩa. Thường đạt cấu hình này bằng cách làm cho phân vùng ext2 gốc vừa hoàn toàn bên trong phần 2 GB đầu của đĩa. Hoặc bạn có thể tạo một phân vùng ext2 nhỏ gần đầu của đĩa và gắn kết nó vào /boot, vì thư mục đó là nơi sẽ cất giữ (các) hát nhân Linux. /boot cần phải là đủ lớn để chứa các hạt nhân (và bản sao lưu) bạn có thể muốn tải; 25-50 MB thường là đủ.