Οδηγός Εγκατάστασης Debian GNU/Linux

Το εγχειρίδιο αυτό είναι ελεύθερο λογισμικό. Μπορείτε να το αναδιανείμετε και να το τροποποιήσετε σύμφωνα με τους όρους της Άδειας GNU General Public License. Παρακαλούμε. αναφερθείτε στην άδεια αυτή στη σελίδα Παράρτημα F, ΓΕΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ GNU.

Περίληψη

Το κείμενο αυτό περιέχει οδηγίες για το σύστημα Debian GNU/Linux 5.0 για την αρχιτεκτονική AMD64 (“amd64”). Περιέχει επίσης δείκτες σε επιπλέον πληροφορίες και πληροφορία σχετικά με το πώς να αξιοποιήσετε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο το καινούριο σας σύστημα Debian.

Σημείωση

Αν και ο παρών οδηγός εγκατάστασης για την αρχιτεκτονική amd64 είναι ως επί το πλείστον ενημερωμένος, σχεδιάζουμε να επιφέρουμε κάποιες αλλαγές και να αναδιοργανώσουμε μέρη του εγχειριδίου μετά την επίσημη κυκλοφορία της έκδοσης lenny. Μια νεώτερη έκδοση του εγχειριδίου μπορεί να βρεθεί στο Διαδίκτυο στην διεύθυνση debian-installer home page. Εκεί θα βρείτε επίσης και περισσότερες μεταφράσεις.


Πίνακας Περιεχομένων

Εγκαθιστώντας το Debian GNU/Linux 5.0 για την αρχιτεκτονική amd64
1. Καλώς ήλθατε στο Debian
1.1. Τι είναι το Debian;
1.2. Τι είναι το GNU/Linux;
1.3. Τι είναι το Debian GNU/Linux?
1.4. Αποκτώντας το Debian
1.5. Αποκτώντας την νεώτερη έκδοση αυτού του κειμένου
1.6. Οργάνωση αυτού του κειμένου
1.7. Σχετικά με τα Πνευματικά Δικαιώματα και τις Άδειες Χρήσης
2. Απαιτήσεις Συστήματος
2.1. Υποστηριζόμενο Υλικό
2.1.1. Υποστηριζόμενες Αρχιτεκτονικές
2.1.2. CPU, Μητρικές, και Υποστήριξη Video
2.1.3. Φορητοί υπολογιστές
2.1.4. Πολλαπλοί Επεξεργαστές
2.1.5. Υποστήριξη Κάρτας Γραφικών
2.1.6. Υλικό Δικτυακής Σύνδεσης
2.1.7. Οθόνες Braille
2.1.8. Σύνθεση Ομιλίας με Hardware
2.1.9. Περιφερειακά και άλλο Υλικό
2.2. Συσκευές που απαιτούν firmware
2.3. Αγοράζοντας υλικό ειδικά για το GNU/Linux
2.3.1. Αποφύγετε κλειστό ή Proprietary υλικό
2.3.2. Υλικό ειδικά για Windows
2.4. Μέσα Εγκατάστασης
2.4.1. CD-ROM/DVD-ROM
2.4.2. Σκληρός Δίσκος
2.4.3. USB stick μνήμης
2.4.4. Δίκτυο
2.4.5. Σύστημα Un*x ή GNU
2.4.6. Υποστηριζόμενα συστήματα Αποθήκευσης
2.5. Απαιτήσεις Μνήμης και χώρου Δίσκου
3. Πριν την εγκατάσταση του Debian GNU/Linux
3.1. Επισκόπηση της Διαδικασίας Εγκατάστασης
3.2. Σώστε τα Υπάρχοντα Δεδομένα σας!
3.3. Πληροφορίες που θα χρειαστείτε
3.3.1. Τεκμηρίωση
3.3.2. Βρίσκοντας πηγές για πληροφορίες σχετικά με το Υλικό σας
3.3.3. Συμβατότητα Υλικού
3.3.4. Ρυθμίσεις Δικτύου
3.4. Ικανοποίηση των ελάχιστων απαιτήσεων Υλικού
3.5. Προκατάτμηση για Συστήματα με εκκίνηση πολλαπλών λειτουργικών
3.5.1. Κατάτμηση από DOS ή Windows
3.6. Ρύθμιση του Υλικού και του Λειτουργικού συστήματος πριν την εγκατάσταση
3.6.1. Κλήση του BIOS Set-Up Menu
3.6.2. Επιλογή συσκευής εκκίνησης
3.6.3. Διάφορες άλλες ρυθμίσεις στο BIOS
3.6.4. Ζητήματα που θα πρέπει να προσέξετε για το υλικό
4. Αποκτώντας τα Μέσα Εγκατάστασης του Συστήματος
4.1. Επίσημες Συλλογές των CD-ROM του Debian GNU/Linux
4.2. Λήψη Αρχείων από τους Κατοπτριστές αρχείων του Debian
4.2.1. Πού να βρείτε Είδωλα της Εγκατάστασης
4.3. Προετοιμασία Αρχείων για Εκκίνηση από ένα USB Stick μνήμης
4.3.1. Αντιγράψτε τα αρχεία — ο εύκολος τρόπος
4.3.2. Αντιγράψτε τα αρχεία — ο ευέλικτος τρόπος
4.3.3. Εκκίνηση από το USB stick
4.4. Προετοιμασία των αρχείων για Εκκίνηση από Σκληρό Δίσκο
4.4.1. Εκκίνηση του εγκαταστάτη από το σκληρό δίσκο με χρήση LILO ή GRUB
4.5. Προετοιμασία Αρχείων για δικτυακή εκκίνηση με TFTP
4.5.1. Ρύθμιση ενός εξυπηρετητή BOOTP
4.5.2. Ρυθμίζοντας έναν εξυπηρετητή DHCP
4.5.3. Ενεργοποίηση του εξυπηρετητή TFTP
4.5.4. Μεταφορά των ειδώλων TFTP στη θέση τους
4.6. Αυτόματη Εγκατάσταση
4.6.1. Αυτόματη εγκατάσταση με χρήση του Debian Installer
5. Εκκίνηση του Συστήματος Εγκατάστασης
5.1. Ξεκινώντας τον εγκαταστάτη στην αρχιτεκτονική AMD64
5.1.1. Εκκίνηση από CD-ROM
5.1.2. Εκκίνηση από Windowse
5.1.3. Ξεκινώντας από το Linux με LILO ή GRUB
5.1.4. Εκκίνηση από USB stick μνήμης
5.1.5. Εκκίνηση μέσω TFTP
5.1.6. Η οθόνη εκκίνησης
5.2. Προσβασιμότητα
5.2.1. Οθόνες Braille USB
5.2.2. Σειριακές Οθόνες Braille
5.2.3. Σύνθεση Ομιλίας από το Hardware
5.2.4. Συσκευές Καρτών
5.2.5. Θέμα Υψηλής Αντίθεσης
5.3. Παράμετροι εκκίνησης
5.3.1. Παράμετροι του Εγκαταστάτη του Debian
5.4. Ανίχνευση λαθών της Διαδικασίας Εγκατάστασης
5.4.1. Αξιοπιστία των δίσκων CD-ROM
5.4.2. Ρύθμιση της εκκίνησης
5.4.3. Συνηθισμένα προβλήματα εγκατάστασης στην αρχιτεκτονική AMD64
5.4.4. Ερμηνεία των μηνυμάτων έναρξης πυρήνα!
5.4.5. Αναφορά Προβλημάτων της Εγκατάστασης
5.4.6. Διαδικασία υποβολής Αναφοράς Εγκατάστασης
6. Χρησιμοποιώντας τον Εγκαταστάτη του Debian
6.1. Πώς λειτουργεί ο Εγκαταστάτης
6.2. Εισαγωγή στα συστατικά
6.3. Χρήση επιμέρους συστατικών
6.3.1. Έναρξη του Εγκαταστάτη του Debian και Ρύθμιση του Υλικού
6.3.2. Διαμέριση και Επιλογή Σημείων Προσάρτησης
6.3.3. Εγκατάσταση του Βασικού Συστήματος
6.3.4. Ρύθμιση των Χρηστών και των Κωδικών Πρόσβασης
6.3.5. Εγκατάσταση Επιπρόσθετου Λογισμικού
6.3.6. Καθιστώντας το Σύστημα Εκκινήσιμο
6.3.7. Τελειώνοντας την Εγκατάσταση
6.3.8. Διάφορα
6.4. Φόρτωση λογισμικού firmware που απουσιάζει
6.4.1. Προετοιμασία ενός μέσου
6.4.2. Λογισμικό firmware και το Εγκατεστημένο Σύστημα
7. Μπαίνοντας στο καινούριο σας σύστημα Debian
7.1. Η στιγμή της αλήθειας
7.2. Προσάρτηση κρυπτογραφημένων τόμων
7.2.1. loop-AES
7.2.2. dm-crypt
7.2.3. Επίλυση προβλημάτων
7.3. Είσοδος στο Σύστημα
8. Επόμενα βήματα και πού να πάτε από δω κι ύστερα
8.1. Κλείνοντας το σύστημά σας
8.2. Αν είσαστε καινούριος στο Unix
8.3. Προσανατολιστείτε στο Debian
8.3.1. Το σύστημα πακέτων του Debian
8.3.2. Διαχείριση των εκδόσεων των Εφαρμογών
8.3.3. Διαχείριση Περιοδικών εργασιών
8.4. Παραπέρα Διάβασμα και Πληροφορίες
8.5. Ρύθμιση του συστήματός σας για την χρήση E-Mail
8.5.1. Προκαθορισμένη διαμόρφωση E-mail
8.5.2. Αποστολή αλληλογραφίας εκτός συστήματος
8.5.3. Ρύθμιση του MTA Exim4
8.6. Χτίσιμο ενός καινούριου πυρήνα
8.6.1. Διαχείρισης της Εικόνας του Πυρήνα
8.7. Ανακτώντας ένα Προβληματικό σύστημα
A. Οδηγός εγκατάστασης
A.1. Προκαταρκτικά
A.2. Ξεκινώντας τον Εγκαταστάτη
A.2.1. CDROM
A.2.2. USB memory stick
A.2.3. Εκκίνηση από δίκτυο
A.2.4. Εκκίνηση από σκληρό δίσκο
A.3. Εγκατάσταση
A.4. Στείλτε μας μια αναφορά εγκατάστασης
A.5. Και τέλος…
B. Αυτοματοποίηση της εγκατάστασης με χρήση προρυθμίσεων (preseeding)
B.1. Εισαγωγή
B.1.1. Μέθοδοι προρύθμισης
B.1.2. Περιορισμοί
B.2. Χρησιμοποιώντας preseeding
B.2.1. Φόρτωση του αρχείου προρυθμίσεων
B.2.2. Χρήση παραμέτρων εκκίνησης για την προρύθμιση ερωτήσεων
B.2.3. Αυτόματη Κατάσταση (auto)
B.2.4. Παρωνύμια χρήσιμα με την προρύθμιση
B.2.5. Χρήση ενός εξυπηρετητή DHCP για τον προσδιορισμό αρχείων προρυθμίσεων
B.3. Δημιουργία ενός αρχείου προρυθμίσεων
B.4. Περιεχόμενα του αρχείου προρύθμισης (για την έκδοση lenny)
B.4.1. Τοπικοποίηση
B.4.2. Ρύθμιση δικτύου
B.4.3. Κονσόλα δικτύου
B.4.4. Ρυθμίσεις καθρέφτη της αρχειοθήκης του Debian
B.4.5. Ρύθμιση ρολογιού και χρονικής ζώνης
B.4.6. Διαμέριση
B.4.7. Διαμέριση με χρήση RAID
B.4.8. Εγκατάσταση του βασικού συστήματος
B.4.9. Ρύθμιση Λογαριασμού
B.4.10. Ρύθμιση setup
B.4.11. Επιλογή πακέτων
B.4.12. Εγκατάσταση φορτωτή εκκίνησης
B.4.13. Ολοκλήρωση της εγκατάστασης
B.4.14. Χρήση preseeding για άλλα πακέτα
B.5. Προχωρημένες επιλογές
B.5.1. Εκτέλεση προσαρμοσμένων εντολών κατά την διάρκεια της εγκατάστασης.
B.5.2. Χρήση preseeding για την αλλαγή των προκαθορισμένων τιμών
B.5.3. Αλυσιδωτή φόρτωση (chainloading) αρχείων προρυθμίσεων
C. Δημιουργία κατατμήσεων για το Debian
C.1. Αποφασίζοντας για τις κατατμήσεις στο Debian και τα μεγέθη τους
C.2. Το Δέντρο των Καταλόγων
C.3. Προτεινόμενο Σχήμα Διαμέρισης
C.4. Ονόματα συσκευών στο Linux
C.5. Προγράμματα Διαμέρισης στο Debian
C.5.1. Διαμέριση για την αρχιτεκτονική AMD64
D. Διάφορα
D.1. Συσκευές Linux
D.1.1. παλΡύθμιση του ποντικιού
D.2. Χώρος στο δίσκο που χρειάζεται για τις διάφορες Εργασίες
D.3. Εγκαθιστώντας το Debian GNU/Linux από ένα Σύστημα Unix/Linux
D.3.1. Ξεκινώντας
D.3.2. Εγκαθιστώντας με το debootstrap
D.3.3. Τρέξτε το debootstrap
D.3.4. Ρύθμιση του βασικού συστήματος
D.3.5. Εγκατάσταση ενός Πυρήνα
D.3.6. Ρύθμιση του Φορτωτή Εκκίνησης (Boot Loader)
D.3.7. Τελευταίες πινελιές
D.4. Εγκαθιστώντας το Debian GNU/Linux πάνω από Parallel Line IP (PLIP)
D.4.1. Απαιτήσεις
D.4.2. Ρύθμιση της αφετηρίας
D.4.3. Εγκατάσταση στο σύστημα προορισμού
D.5. Εγκαθιστώντας το Debian GNU/Linux χρησιμοποιώντας PPP over Ethernet (PPPoE)
D.6. Ο γραφικός εγκαταστάτης
D.6.1. Χρησιμοποιώντας τον γραφικό εγκαταστάτη
D.6.2. Γνωστά προβλήματα
E. Administrivia
E.1. Σχετικά με αυτό το κείμενο
E.2. Συνεισφορά στο Κείμενο
E.3. Κυριότερες Συνεισφορές
E.4. Μνεία Εμπορικών Σημάτων
F. ΓΕΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ GNU

Κατάλογος Πινάκων

3.1. Πληροφορίες για το υλικό σας που χρειάζονται για μια εγκατάσταση
3.2. Προτεινόμενες ελάχιστες απαιτήσεις του συστήματος