Capítol 7. Arrancada del nou sistema Debian

Sumari

7.1. El moment de la veritat
7.2. Muntar volums xifrats
7.2.1. dm-crypt
7.2.2. loop-AES
7.2.3. Resolució de problemes
7.3. L'entrada