6.4. Carregar microprogramari no inclòs a l'instal·lador

Tal i com es descriu a Secció 2.2, “Dispositius que requereixen microprogramari”, alguns dispositius necessiten carregar un determinat microprogramari. En la majoria de casos el dispositiu no funcionarà si el microprogramari no està disponible; en altres, la funcionalitat bàsica no es veurà afectada i només serà necessari carregar el microprogramari per activar funcions addicionals.

Si un controlador de dispositiu sol·licita un microprogramari que no està disponible, el debian-installer mostrarà un diàleg que us oferirà la possibilitat de carregar-lo. Si seleccioneu aquesta opció, l'instal·lador analitzarà els dispositius disponibles buscant possibles fitxers o paquets de microprogramari. Si es troba el microprogramari, aquest es copiarà a la ubicació pertinent (/lib/firmware) i es tornarà a carregar el controlador de dispositiu corresponent.

Nota

Es podran analitzar uns dispositius i sistemes de fitxers o uns altres depenent de l'arquitectura, el mètode d'instal·lació i la fase en que us trobeu. És més fàcil carregar microprogramari des d'un disquet o llapis USB formatat amb FAT, especialment durant les etapes inicials de la instal·lació. En i386 i amd64 el microprogramari també es pot carregar des de targetes MMC o SD.

Tingueu en compte que és possible ometre aquest pas si sabeu que el dispositiu pot funcionar sense el microprogramari, o si el dispositiu no és necessari durant la instal·lació.

Avís

El suport per a carregar microprogramari és encara relativament bàsic i és possible que millori en properes versions de l'instal·lador. Actualment el debian-installer, per exemple, no mostrarà cap avís si escolliu carregar un microprogamari i aquest no es troba als dispositius. Podeu informar de qualsevol problema que trobeu emplenant l'informe d'instal·lació (vegeu Secció 5.3.6, “Emissió d'informes d'error”).

6.4.1. Preparar un dispositiu

Encara que en alguns casos el microprogramari també es pot carregar directament des de la partició d'un disc dur, el mètode més habitual és carregar-lo des d'un dispositiu extraïble com ara un disquet o un llapis USB. Els fitxers de microprogramari s'han d'ubicar o bé al directori arrel o bé en un directori anomenat /firmware dins el sistema de fitxers del dispositiu. El sistema de fitxers recomanat és FAT, ja que és més probable que funcioni durant les etapes inicials de la instal·lació.

Podeu trobar tarballs amb els paquets actuals per als microprogramaris més habituals a l'URL següent:

Simplement descarregueu el tarball per a la versió corresponent i descomprimiu-lo al sistema de fitxers del dispositiu desitjat.

Si el microprogramari que us cal no està inclòs al tarball, també podeu descarregar-vos paquets específics de l'arxiu (secció non-free). La llista que hi ha a continuació mostra la major part dels paquets de microprogramari, però no es garanteix que el seu funcionament sigui complet i a més pot contenir paquets que no siguin exclusivament de microprogramari:

També és possible copiar els fitxers de microprogramari per separat directament al dispositiu. Aquests fitxers els podeu obtenir, per exemple, d'altres sistemes ja instal·lats o del fabricant del maquinari.

6.4.2. Microprogramari al sistema ja instal·lat

Qualsevol microprogramari carregat durant el procés d'instal·lació serà copiat automàticament al sistema instal·lat. En la majoria de casos això assegurarà que aquells dispositius que requereixen el microprogramari també funcionin després de tornar a arrencar utilitzant el sistema que acabeu d'instal·lar. Tanmateix, si el sistema instal·lat utilitza una versió del nucli diferent a la de l'instal·lador, hi ha la possibilitat que el microprogramari no es pugui carregar per problemes de versions.

Si el microprogramari havia estat carregat utilitzant un paquet, el debian-installer també instal·larà aquest paquet al sistema i afegirà automàticament la secció non-free de l'arxiu de paquets al fitxer sources.list de l'APT. Això té l'avantatge que el microprogramari s'actualitzarà automàticament si hi ha disponible una nova versió.

Si ometeu la càrrega de microprogramari durant la instal·lació, el dispositiu afectat segurament no funcionarà fins que instal·leu manualment el microprogramari (o el seu paquet).

Nota

Si la càrrega del microprogrmari es va dur a terme utilitzant fitxers, el microprogramari copiat no s'actualitzarà automàticament a menys que instal·leu el paquet de microprogramari corresponent (si està disponible) després de completar la instal·lació.